Tredje generasjon Tragethon overtar i Hallingplast

Sverre Tragethon (35) har overtatt stafettpinnen som daglig leder i Hallingplast AS etter sin far Steinar. Dermed innledes en ny epoke, der tredje generasjon Tragethon nå skal utvikle plastrørprodusenten i Hallingdal videre.

GEILO: Sverre Tragethon har med kone, to barn og hund flyttet hjem til Geilo. I fem år har han ledet datterbedriften Hallingplast AB i Sverige.

– Nå er det moderbedriften som skal nyte godt av den kompetansen han har bygget opp fra barnsben av, da han fulgte sine fars fotspor og ble heltidsansatt allerede som 20-åring.

Annonse

Det sier Hallingplast AS i en pressemelding.

Tredje generasjon

Sammen med sine to brødre Kåre og Anders utgjør han tredje generasjon Tragethon i bedriften. Sverre er utdannet markedsøkonom fra IHM Business School i Gøteborg.

Han ble av styret valgt til å lede bedriften videre på grunn av sin fagkunnskap og innsikt, både for selskapets kunder, samarbeidspartnere og kolleger.

Sverre vil fortsette som salgs- og markedssjef med fokus på de litt spesielle markedsområdene og produktene innen havbruk og offshore. Hovedmarkedene til Hallingplast innen vann og avløp håndteres for lengst av dyktige folk i organisasjonen.

– Solid kompetanse

Styreleder Jan Sannem i Hallingplast AS er ikke i tvil om at Sverre har de egenskapene og den kompetansen som er nødvendig for å sikre Hallingplast sin sterke posisjon i markedet og videreføre bedriften som en hjørnesteinsbedrift i Hallingdal.

Samtidig understreker han at Steinar Tragethon, etter drøye 40 år som daglig leder, fortsatt vil sette sitt preg på bedriften. Nå i rollen som leder for en ny avdeling med et knippe medarbeidere innen teknikk og utvikling.

– Steinar vil i lang tid være en viktig motor i videreutvikling av bedriften. Nødvendig kompetanse innen teknisk, logistikk, markedsføring og økonomi er avgjørende for videre utvikling. Bedriften er også kontinuerlig avhengig av nye operatører som har riktig skolemessig bakgrunn for å kunne betjene det stadig mer digitaliserte og avanserte produksjonsutstyret bedriften investerer i, sier Sannem.

Riktig å skifte leder nå

Steinar Tragethon opplever det som riktig å overlate den daglige ledelsen til neste generasjon.

– Vi har jobbet lenge sammen. Jeg kjenner meg trygg på at bedriften vil bli utviklet videre. Samtidig føler jeg at jeg har mer å gi innen nettopp teknikk og utvikling. Ingen innovasjon skjer i komfortsona. Nye produkter innebærer alltid en viss risiko. Den risikoen er vi villig til å ta i samarbeid med framoverlente kunder. Jeg gleder meg til å få muligheten til å konsentrere meg mer om dette, sier 63-åringen Steinar Tragethon.

Sverre Tragethon ser frem til å overta stafettpinnen i bedriften.

– Hos oss skal det være tette bånd mellom innovasjon, produksjon, salg og marked, og det er i denne treenigheten jeg trives så godt. I Hallingplast er det åpne dører mellom avdelingene. Det skaper en spennende dynamikk der alle innspill og ideer blir tatt på alvor, sier Sverre Tragethon.

Selv sier han seg veldig fascinert over å delta i problemløsninger sammen med kunder. For eksempel i form av en nylig leveranse med 12 trailerlass i konvoi med røde kabelrør til et NoDig prosjekt i Danmark.

Skal beholde fleksibiliteten

– Vi skal jobbe enda mer aktivt inn mot de beskrivende rådgiverne for å få Hallingplast sine produkter inn i markedet. Vi har dyktige konkurrenter som leverer gode produkter. Vårt mål er selvsagt å bli den foretrukne partneren i de ulike prosjektene. Vi har høy kvalitet på våre produkter og sterkt fokus på produktutvikling i tett dialog med de ulike markedene. Jo tidligere vi kommer inn i prosjektene, jo bedre kan vi bidra med vår kompetanse og våre produkter, understreker Sverre Tragethon i pressemeldingen.

Fortsatt familiebedrift

Hallingplast er en familiebedrift i en økonomisk god situasjonen. Omsetningen i fjor kom opp i 550 millioner kroner. Bedriften sysselsetter nå drøyt 90 medarbeidere i moderbedriften og datterbedriftene WOPAS og Hallingplast AB.

– Vi er blitt mer og mer bevisst på at vi som bedrift har et samfunnsansvar, spesielt i eget lokalsamfunn fra Nesbyen til Geilo. Det er mange som har sitt virke på Hallingplast. De skal kjenne seg trygg på at vi er en solid arbeidsplass også i framtida, sier Sverre Tragethon.