Sprengningsbransjen vil holde el-maskiner unna sprengstoff

Elektriske anleggsmaskiner fører med seg nye risikomomenter som kan være spesielt farlige i nærheten av sprengstoff. Sprengningsentreprenører og bransjeforeningen NFF ber om risikovurdering, og vil holde el-maskiner unna sprengstoff inntil man vet mer.

– Vi er underlagt så mye regler og reguleringer. Vi kan ikke bare slippe en ny risikofaktor i nærheten av eksplosiver og sprengningsarbeid uten at det blir risikovurdert.

Det sier Morten Lorentzen, leder i bergsprengerkomiteen i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, NFF. Lorentzen er også leder for Bransjerådet for Fjellsprengning.

Annonse

Ber om risikovurdering av el-maskiner

NFF ber nå på vegne av sprengningsbransjen om at risikofaktorer ved bruk av elektriske anleggsmaskiner i nærheten av sprengstoff blir avklart og kartlagt.

To av de mest sentrale faktorene er strøm «på avveier» og faren for brann:

  • Hvilken påvirkning kan strømmen ha på elektriske og elektroniske tennere?
  • Hva skjer om det oppstår en brann i forbindelse med batteriet en elektrisk anleggsmaskin i nærheten av sprengstoff?

REPRESENTANT: Morten Lorentzen er leder i NFFs Bergsprengerkomité – tidligere kalt «Skytebaskomiteen» – og Bransjerådet for Fjellsprengning. Til daglig er han bergsprengningsleder og daglig leder i Follo Fjellsprengning AS. (Foto: Jørn Søderholm)

– Vi vet fra el-drift i andre sammenhenger at brann i batterier kan være eksplosive og svært vanskelige å få kontroll på. Sånne faremomenter kan vi ikke ha i nærheten av sprengstoff. Dette må risikovurderes. Vi må vite mer om hvilke tiltak som skal motvirke risikofaktorene, sier Lorentzen.

Diskuterer med byggherrer

Elektriske anleggsmaskiner og sprengstoff er et viktig tema hos NFF for tiden, og diskuteres både internt og med relevante aktører på byggherresiden.

Også i Bransjerådet for fjellsprengning er det et hett tema.

Batterier i nye el-maskiner inneholder mye energi. Hva skjer dersom strømmen kommer på avveie – for eksempel ved overslag til jord – i nærheten av sprengstoff? Hvordan skal man få kontroll på en eventuell batteribrann?

Lorentzen oppfordrer andre aktører til å komme på banen. Han ber byggherrer være bevisste på problemstillingen, og han ber maskinleverandører bidra med relevant informasjon.

Mye usikkerhet

Lorentzen understreker at ingenting er vedtatt, og at det er mye usikkerhet og mange ubesvarte spørsmål i dette temaet.

Inntil risikomomenter er kartlagt og vurdert vil NFF holde el-anleggsmaskiner på trygg avstand fra sprengstoff.

– Vi kan ikke pr i dag tillate at elektriske maskiner blir brukt til dekking og avdekking av salver eller graving i masser der det kan være gjenstående udetonert sprengstoff, sier Morten Lorentzen.

– Hva med tunnel? Der brukes elektriske maskiner..?

– Ja, elektriske maskiner brukes i tunnel. Der brukes elektroniske tennere eller nonel tennsystem, ikke elektriske tennere. Men i tunnel har vi i har vi ikke problemstillingen med dekking. Nonel er som oftest ikke en god løsning i dagen, og frarådes brukt med tung dekking. Elektroniske tennere kan være en løsning i dagen i mange tilfeller. Men leverandørene står ikke bak og sier det fjerner alle utfordringer. Uansett står vi igjen med brannsikkerheten ved bruk av batteridrevne maskiner, sier Lorentzen.