Winsnes lavest på rekord-bru over flaskehals på E6

Stavå bru på E6 i Trøndelag er i elendig stand. Nå skal Statens vegvesen bygge Norges største Mabey-bru over den dype dalen. Winsnes Maskin & Transport AS har gitt den laveste prisen på rekordjobben. Tre entreprenører leverte tilbud.

Dagens bru har skader i hovedbæresystemet som reduserer kapasiteten.

Det skriver Statens vegvesen i utlysingen av jobben med å bygge en ny, midlertidig Stavå bru over elva Stavåa sør for Berkåk i Rennebu kommune.

Annonse

Her er vi på E6 helt sør i Trøndelag, noen få kilometer fra der E6 og E3 skiller lag mot henholdsvis Oppdal/Dovre og Østerdalen.

E6 bygges i ny trasé

Stavå bru er gammel, og i elendig stand.

Her skal det bygges ny E6 om ikke så lenge. Nye E6 vil bli lagt i ny trasé, og er ikke ferdig prosjektert.

På grunn av usikkerhet i framdriften for dette og den usikre tilstanden på dagens bru er det besluttet å etablere en midlertidig bru oppstrøms av dagens bru.

I høst skal E6-trafikken flyttes over på ny midlertidig bru.

Før det kan skje må det i sommer bygges nye brufundamenter bygges. Oppdraget omfatter bygging av alle nødvendige betong- og stålarbeider for fundamenter og pilar til den midlertidige brua. I tillegg må det bygges ny veg i begge ender av den nye brua for å koble på eksisterende E6. Til sammen 150 meter veg.

Etter utlysing i vår har tre entreprenører levert tilbud.

Tilbyder: Tilbudssum ekskl. mva.:
Winsnes Maskin & Transport AS 18 161 173,00
Gjermundshaug Anlegg AS 27 877 611,00
Johs. J. Syltern AS 29 900 154,00

Laveste pris vinner

– I utgangspunktet er det den entreprenøren som har gitt det laveste pristilbudet som vinner, men først skal vi kvalitetssikre og kontrollregne tilbudene. Vi tar vi sikte på at vi kan undertegne kontrakt med entreprenøren i løpet av juni, sier prosjektleder Janne Staulen Venes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Den midlertidige brua bygges rett oppstrøms av dagens Stavå bru. Den er nå i produksjon i England. Den er av typen mabey bru og får to kjørefelt. Brua skal monteres på stedet og kommer til Rennebu fordelt på mer enn 30 lastebillass. Brua er over 500 tonn i totalvekt.

Total lengde på den midlertidige brua blir 140 meter, og den vil ha ett fritt spenn over elva på 99,5 meter.

Første i Norge

– Det er første gang i Norge at vi skal montere en mabey bru på denne størrelsen med ett slikt spenn, så her setter vi norgesrekord, sier Venes.

Mabey bru.

Kjørebanebredden vil være 7,35 meter. Totalbredden på brua fra ytterkant til ytterkant vil være 10 meter.

Når arbeidet med fundamentene og pilaren for brua er ferdig, starter monteringen av brua. Hvis alt går etter planen, vil det skje i september. I november er det planlagt å være ferdig med arbeidet, og E6-trafikken kan flyttes over på den nye brua.

Dagens bru ble krisereparert i april i år, og har nå énveiskjøring.