Vil modernisere tømmertransporten

Samferdselsminister Knut Arild Hareide ber Statens vegvesen utrede endringer av regelverket slik at flere veier kan åpnes for 60 tonn totalvekt.

– Vi er glade for at regjeringen nå vil legge til rette for at skog- og trenæringen kan utnytte de samme moderne kjøretøyene som brukes i våre naboland, Finland og Sverige, sier Per Skorge, administrerende direktør i Skogeierforbundet i en pressemelding.

Beslutningen har kommet etter at et forslag fra Norges Skogeierforbund ble drøftet med samferdselsminister Hareide og landbruksminister Bollestad. Dette er et konkret resultat etter drøftinger i regjeringens samarbeidsforum med skog- og trenæringen, ifølge pressemeldingen.

Annonse

Hareide har gitt Statens vegvesen en frist til 1. desember med å ferdigstille et forskriftsforslag.

Åtte- og ni-akslede tømmervogntog

– Med økning av tillatt totalvekt vil vi kunne kjøre større lass med vogntog som har åtte og ni aksler. Større lass vil gi færre transporter og reduserte klimagassutslipp. En økning av tillatt totalvekt og innfasing av åtte- og ni-akslede tømmervogntog vil gjøre transporten mer effektiv, miljøvennlig og sikker, helt i tråd med regjeringens mål, sier Dag Skjølaas, rådgiver i Skogeierforbundet.

Statens vegvesen har også vurdert at en økning av tillatt totalvekt på åttetonns-veier sannsynligvis vil gi redusert veislitasje. Nesten alle bruer på riks- og fylkesveinettet er reklassifisert etter 2014, og de fleste bruer tåler 60 tonn. Dermed kan totalvektene økes slik at veinettet utnyttes bedre, ifølge pressemeldingen.