Sparer nettutbygging med batteri på byggeplass

Byggeplassen midt i Bergen sentrum trenger mer strøm enn nettet kan levere. Nå blir et stort batteri tatt i bruk i stedet for å legge nye strømkabler. Trolig for første gang i Norge på denne typen prosjekt.

– Batterier har en viktig funksjon i arbeidet med å gjøre bygg- og anleggsnæringen utslippsfri.

Det sier Camilla Moster, leder for mobile energiløsninger i energiselskapet BKK. I en pressemelding forteller selskapet at de nå for første gang har utplassert en battericontainer på en byggeplass i Bergen sentrum, i stedet for å bygge ut nettet.

Annonse

–  Strømnettet har begrenset kapasitet til å ta de største forbrukstoppene. Vi vil unngå utbygginger som bare skal dekke et kortvarig behov i byggeperioden, sier Camilla Moster.

Lader om natten

Containeren er tilkoblet det lokale nettet i området, og lades om natten når det er lite forbruk ellers. BKK kjenner ikke til at noen har brukt batteri som erstatning for nettutbygging i tilsvarende prosjekter tidligere.

– Det er ikkje nytt at batteri blir brukt for å avlasta nettet og få ned effektoppar. I dette tilfellet var det ikkje teknisk mogleg å basera seg på det eksisterande nettet. Vi er ikkje kjent med andre prosjekt som har stått i denne situasjonen, sier BKK.

I Oslo tester NCC en noenlunde tilsvarende battericontainer fra Ohmia Construction, et datterselskap av energiselskapet TrønderEnergi. Der brukes battericontaineren primært til lading av elektriske anleggsmaskiner på prosjektet.

Byggenæringen skal kutte store utslipp

15 prosent av Norges klimagassutslipp kommer i dag fra byggenæringen. Hele bransjen er opptatt av å kutte utslippene. BKK satser stort på energiløsninger som skal legge til rette for at bygg- og anleggsplassene skal gå bort fra diesel og bli utslippsfrie.

På en tomt i Nygårdsgaten skal LAB Entreprenør nå bygge et 12 000 kvadratmeter stort kontorbygg på oppdrag fra Entra. En elektrisk tårnkran og varme til byggtørking er noe av det som trekker strøm.

Batteriet skal blant annet gi strøm til en tårnkran og byggtørking. F.v. Sturla Hjelmervik (Entra), Camilla Moster (BKK), Inge Andersen (LAB Entreprenør) og Kjetil Strand Solheim (BKK). (Foto: Helge Hansen / BKK)

– For å dekke behovet med strøm fra nettet måtte nettselskapet økt kapasiteten ved å føre frem kabler og lage et nytt tilkoblingspunkt. Med batteriløsningen slipper entreprenør og byggherre å betale anleggsbidrag for utbygging av nettet, trafikanter i området blir spart for graving i gatene, og kapasiteten i strømnettet kan brukes til andre mer varige behov, sier Moster.

Utslippsfri byggeplass

Som en av Bergens største entreprenører var det naturlig for LAB Entreprenør å ta et stort ansvar for å nå målet til bygg- og anleggsnæringen om utslippsfrie byggeplasser.

– Å gjøre byggeplassene utslippsfrie krever økt bruk av elektrisk utsyr. Det gir også økt strømbehov. Spesielt ved nybygg og større rehabiliteringsjobber i sentrumsområdet har det vært en utfordring å få nok tilgjengelig strøm og ikke minst få den frem til byggeplassen. Det var derfor lett og naturlig for oss å takke ja til BKK om å være med å teste ut batteriløsning som strømforsyning. For å nå våre og byggenæringens klimamål kreves det at vi er innovative og har leverandører og samarbeidspartnere som tør å tenke nytt, sier innkjøps- og lagersjef Inge Andersen hos LAB Entreprenør.

Han ser frem til å teste batteriløsningen og har stor tro på at dette kan være med å løse midlertidig økt strømbehov i byggeperioden.

Kan flyttes til nye prosjekter

Battericontaineren leveres av energistyringsselskapet Eaton og har en kapasitet på 500 kilowattimer og en nominell effekt på 500 kilowatt. Batterikapasiteten tilsvarer strømforbruket til en 100 kvadratmeters leilighet i en hel måned.

– Battericontaineren gir store kostnadsbesparelser i nettleien ettersom bedrifter betaler en effekttariff for den høyeste målte effekten hver måned. Kuttes strømtoppen kuttes også kostnadene. Et annet viktig poeng er at battericontainere kan flyttes. Når byggeprosjekter ferdigstilles og strømbehovet avtar, kan batterier gi ekstra kapasitet til nye byggeprosjekter. Dermed reduseres behovet for svært kostbare investeringer i strømnettet, sier Hilde Hauge, salgssjef for energilagring i Eaton.

Stiller ambisiøse miljøkrav

Byggherren Entra sier seg i pressemeldingen fra BKK opptatt av å bidra til miljøvennlige løsninger.

– Entra har gjennom en årrekke satt standarden for å utvikle miljøledende bygg, både når det gjelder nybygg og ved rehabilitering. Ved at vi som byggherre stiller ambisiøse miljøkrav til våre samarbeidspartnere, tror vi det på sikt vil være mulig å oppnå en utslippsfri byggeplass. Tiltaket fra BKK er et viktig bidrag for å nå en slik ambisjon, samtidig som det sikrer nok strøm uten å måtte gjøre ressurskrevende oppgraderinger av strømnettet. Når vi utvikler nye eiendommer, ønsker vi å være en del av løsningen for et bedre miljø og å spille på lag med byen, sier Per Ola Ulseth. Han er direktør for prosjektutvikling i Entra.