Nye fagskoleutdanninger i anleggsbransjen

De to nye utdanningene – Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget – bygger på MEFs mellomlederskole, prosjektlederskole og bedriftslederskole. Dette er nå formelt godkjente utdanninger som gir henholdsvis 30 og 90 studiepoeng.

– Dette er en helt unik mulighet for anleggsbransjen og de andre bransjene tilknyttet MEF. Kandidatene kan nå sikre seg en formell kompetanse som er knyttet til de ferdighetene de har fra før, sier Hilde Flotoft, kompetanseansvarlig hos Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Sammen med Norges grønne fagskole – Vea, har vi gjennom flere år jobbet med å formalisere MEF-skolens utdanningsløp for anleggsbransjen. Denne formaliseringen er nå på plass, og bransjene tilknyttet MEF får fra høsten 2021 to formelt godkjente fagskoleutdanninger som er spisset mot deres utdanningsbehov – og samtidig gir studiepoeng, sier hun.

Annonse

Hilde Flotoft, kompetanseansvarlig i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). (Foto: Jørn Søderholm).

Formell kompetanse er fremtiden

De to nye fagskoleutdanningene Anleggsledelse (tidligere MEFs mellomlederskole) og Ledelse i maskinentreprenørfaget (som bygger på MEFs mellomlederskole, prosjektlederskole og bedriftslederskole), ble godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i juni 2021.

– Grunnen til at vi satte i gang dette arbeidet, er at vi har fått helt klokkeklare signaler fra både Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Kunnskapsdepartementet om at det i fremtiden er formell kompetanse som vil være avgjørende, sier Flotoft.

– Vi jobber fremdeles med å få på plass en ordning slik at de som har gjennomført MEFs skoler de senere årene, ved å levere et arbeidskrav og avlegge eksamen på nytt skal få godkjent sin utdanning og dermed få studiepoeng.

Oppdatert kompetanse – til lavere pris

De nye utdanningene vil ha mye av det samme innholdet som tidligere, men de er oppdatert i samsvar med utviklingen i samfunnet og i yrkesfeltet.

– Eksempelvis er miljøkrav i anleggsbransjen og bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) ivaretatt i større grad enn tidligere i de nye studieplanene. Undervisning i juridiske problemstillinger, samt flere andre fagområder, vil fortsatt ivaretas av MEFs egne jurister og andre medarbeidere, sier Flotoft.

– I og med at Vea er en fagskole med offentlig støtte, vil utdanningen også bli betydelig billigere for deltakerne. Når det gjelder søknadsfrister, så er det fortløpende opptak i år. Det er altså bare å søke, avslutter Flotoft med et smil.

På Veas nettsider kan du lese mer om utdanningene. Der finner du også søknadsskjema: