Felles trafikkampanje fra MEF og Vegvesenet

Ta hensyn til de som jobber langs veien – de skal hjem til noen.

De som jobber for å gjøre veiene våre bedre og tryggere, opplever ofte ufin og farlig oppførsel fra bilistene. Statens vegvesen og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ber i fellesskap bilistene om ta hensyn.

Med sommeren kommer veiarbeid som ikke kan gjøres på andre tider av året. Samtidig øker trafikken. Mange bilister irriterer seg over nedsatt hastighet og ventetid, og lar frustrasjonen gå ut over de som jobber langs veien. Det kan sette veiarbeidernes liv i fare.

Annonse

Felles appell

– Det skjer dessverre alt for ofte at veiarbeidere blir kjeftet på, vist fingeren til, sneiet borti og til og med påkjørt av irriterte bilister, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Og administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb, følger opp:

– Flere av våre medlemmer opplever ofte ubehagelige situasjoner langs veien. Særlig i oppstarten av anleggsperioden. Når kjøremønsteret blir forandra for bilistene, da ser vi at risikoen er størst for at noe kan skje. Å sette ut det første skiltet om veiarbeid, kan være risikofullt.

Alle skal hjem

De to direktørene minner om at de som bygger og vedlikeholder veiene, bruene og tunnelene våre, legger asfalt og setter opp rekkverk er noens pappa eller mamma, kjæreste, sønn eller datter.

– Alle de som er der for å gjøre veiene tryggere og bedre så vi får en enklere reisehverdag, skal komme trygt hjem til sine når arbeidsdagen er over. Husk på det neste gang du irriterer deg over at du må kjøre litt saktere eller vente på grønt lys eller en ledebil, sier Ingrid Dahl Hovland.

Julie Brodtkorb oppfordrer bilistene til å være tålmodige og ta det med ro i sommervarmen.

– Våre folk er i veien for at du skal få en bedre kjøreopplevelse og at veien skal bli tryggere. Da må man holde hodet kaldt, og tenke på at de jobber for oss – ikke mot oss. Alle er like viktige, og alle vil komme trygt hjem etter endt arbeidsdag.

Mange hundre uønskede hendelser

Bare for trafikkdirigering og veimerking er det registrert om lag 300 uønskede hendelser siden 1. januar 2020 og frem til juni 2021. Tallet er hentet fra Statens vegvesens register for uønskede hendelser. Skulle vi tatt ut en samlet liste for alt arbeid som pågår eller har blitt utført ute på veien i samme periode, ville lista blitt veldig lang.

Av disse 300 er flere av hendelsene svært alvorlige. I fjor ble blant annet tre trafikkdirigenter påkjørt mens de var på jobb. To av hendelsene var så alvorlige at det ble registrert personskade.

En av de mest alvorlige hendelsene er denne:

Ved dirigering på E18 sto dirigent i veibane og stoppet trafikk fra sin side. Bak dirigenten kom det en sjåfør som kjørte ned dirigenten bakfra. Dirigenten ble truffet i leggene og fløy i luften før han landet på panseret og inn i frontruten. Frontruten knuste i sammenstøtet. Dirigenten var ved bevissthet og ambulanse ble tilkalt. Trafikkdirigenten ble fraktet til sykehuset.

Denne hendelsen fra juni i fjor resulterte i personskade på trafikkdirigenten og sykefravær.

De to filmene nedenfor er produsert av Statens vegvesen og MEF i samarbeid:

Andre eksempler på farefull ferdsel

Alle eksemplene er reelle hendelser som er rapportert inn til Statens vegvesen.

 • Mai 2020, rv. 35 ved Hønefoss: Bilist ignorerte stoppspak og kjørte rett forbi. Vårt mannskap fikk stoppet bilen og sjåføren ble forbannet. Han satt inne i bilen med vinduene oppe og bannet mens han tok bilde med mobilen. Ubehagelig opplevelse.
 • Juni 2020, rv. 7 Vestland: En personbil med henger foretar en veldig stygg forbikjøring i en venstresving og med bil imot. Kun andres oppmerksomhet gjør at det går bra. Ellers er det mange vogntog som passerer oss i høy fart uten å sette ned farten. Dette er et problem som bare blir verre.
 • Juni 2020, E6 Dombås: Biler kjører på feil side i rundkjøringen i motgående kjørefelt for å komme forbi ventende biler. Mannskapet stopper flere biler og får de til å rygge. Sjåførene reagerer med sinne.
 • Mars 2021, E39 Trøndelag: Da trafikkdirigent hadde gitt klarsignal, begynte en personbil å kjøre forbi noen lastebiler foran seg i høy hastighet inni arbeidssonen. Trafikkdirigent på motsatt side måtte hoppe unna for å unngå å bli påkjørt. Det kunne ha gått ille om dirigent ikke hadde vært oppmerksom.
 • Mai 2021, rv. 3 Elverum: Det ble dirigert trafikk da en personbil bestemte seg for å kjøre forbi vår dirigent i høy hastighet og kjøre rett gjennom oppsatt bom. Oppleves som ubehagelig og farlig for vår mann.

Husk når du kjører gjennom et veiarbeidsområde:

 • Vær tålmodig og vis hensyn
 • Følg skilting
 • Følg trafikkdirigentenes signaler
 • Vent på grønt lys
 • Følg ledebilen
 • Følg generelle trafikkregler – de gjelder også i et vegarbeidsområde

Kjør forsiktig – og ha en trygg og god sommer!