Anleggsgartnerfaget i endring

I fjor endret utdanningsløpet for anleggsgartnere seg. Nå introduseres også nye, mer fremtidsrettede læreplaner i faget.

Fra 2020 skjedde det en viktig endring når det gjelder utdanningsløpet for anleggsgartnere. Mens hovedløpet tidligere gikk fra Vg1 Naturbruk og videre til Vg2 Anleggsgartner, ble det endret til å gå fra Vg1 Bygg- og anleggsteknikk til Vg2 Anleggsgartner. Nå, ett år senere, er splitter nye læreplaner i anleggsgartnerfaget klare. Dette gjelder både for Vg2 og Vg3, og de tas i bruk ved studiestart til høsten.

Konkret og fagrettet

Læreplangruppen for anleggsgartnerfaget, som ble nedsatt av Utdanningsdirektoratet, har arbeidet med de nye læreplanene siden våren 2019. Bjørn Aakerholt, fagansvarlig hos Norske Anleggsgartnere, Miljø og Landskapsentreprenører (NAML), som har sittet i læreplangruppen, forteller at det naturlig nok blir noen endringer i de nye læreplanene. Det har tross alt gått 15 år siden forrige gjennomgang av læreplanene.

Annonse

INVOLVERT: Bjørn Aakerholt, fagansvarlig hos Norske Anleggsgartnere, Miljø og Landskapsentreprenører (NAML), har sittet i læreplangruppen for anleggsgartnerfaget, som ble nedsatt av Utdanningsdirektoratet. (Privat foto).

– De nye læreplanene har først og fremst blitt litt mer konkrete og fagrettet enn tidligere. I tillegg er det trukket inn nye emner, som lokal overvannsdisponering (LOD), naturbaserte løsninger, og sirkulærøkonomi, for å nevne noe, sier han.

– Jeg overtok forresten plassen i læreplangruppen etter min forgjenger Tor Jørgen Askim i NAML i fjor våres. Før jeg ble ansatt i NAML var jeg med i en faggruppe med anleggsgartnere i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), som fulgte det pågående arbeidet.

Bredt bransjesamarbeid

Leder for næringspolitikk og kompetanse i MEF, Finn N. Bangsund, mener de nye læreplanene er et løft for anleggsgartnerfaget.

– De nye læreplanene er resultatet av et bredt bransjesamarbeid med bidrag fra MEF, NAML, Bad, Park og Idrett og skoleverket. Nå har vi endelig fått læreplaner som er tydelig på hva anleggsgartnerfaget skal være. De gir et langt tydeligere skille enn tidligere mellom anleggsgartnerfaget og de andre anleggstekniske fagene, sier Bangsund.

ET LØFT: Leder for næringspolitikk og kompetanse i MEF, Finn N. Bangsund, mener de nye læreplanene vil gi anleggsgartnerfaget et løft. (Foto: Jørn Søderholm).

– Vi synes læreplangruppen har gjort et flott arbeid. Resultatet er fremtidsrettede læreplaner, som vil kunne ruste anleggsgartnerbedriftene til å møte klimaendringene og kravene til en bærekraftig bransje. Biologisk mangfold, læren om fremmede arter og håndtering av overflatevann til regnbed er kommet mer frem. Det blir nå tydelig at faget handler like mye om vedlikehold av utearealer som etablering av nyanlegg. Helt nytt i disse læreplanene er at drift av utendørs idrettsanlegg er kommet tilbake til anleggsgartnerfaget, forteller han.

Kryssløpsmulighet fra Naturbruk

Selv om utdanningsløpet for anleggsgartnerfaget har blitt endret, påpeker Bjørn Aakerholt i NAML at det fremdeles er fullt mulig å bli anleggsgartner hvis man begynner på Vg1 Naturbruk.

– Det har i mange år vært et såkalt kryssløp fra Vg1 Bygg- og anleggsteknikk over til Vg2 Anleggsgartner. Dette er nå «snudd», med kryssløp fra Vg1 Naturbruk over til Vg2 Anleggsgartner. Flere av våre etablerte videregående skoler er reine naturbruksskoler, så derfor er det viktig for faget å opprettholde denne kryssløpmuligheten, sier han.

– Grunnen til at Vg2 Anleggsgartner er flyttet fra fagområdet Naturbruk til Bygg- og anleggsteknikk, er fordi det er i dette fagområdet hverdagen til utførende anleggsgartnere og bedrifter ligger. Anleggsgartneren er inne på byggeplasser og utfører anleggsgartnerarbeider i samarbeid med andre aktører innenfor dette fagområdet. Mange anleggsgartnerbedrifter er dessuten organisert gjennom MEF eller NAML, som er organisasjoner knyttet opp mot bygge- og anleggsbransjen, forklarer Aakerholt.

Flere søkere

– Gjennomgangen av læreplanene som nå er gjennomført, er en del av den omfattende fagfornyelsen, som er en totalgjennomgang av hele utdanningsløpet i Norge. Det går lang tid mellom hver gang det blir gjort en så omfattende gjennomgang. Disse nye læreplanene for Vg2 og Vg3 Anleggsgartner vil dermed bestå i mange år fremover, hvis det ikke dukker opp krav fra bransjen om at de er blitt utdatert, fortsetter Bjørn Aakerholt, som ser optimistisk på fremtiden for bransjen.

– Vi ser en positiv utvikling i antall søkere til anleggsgartnerfaget. Flere av skolene som tilbyr Vg2 Anleggsgartner melder om økning i antall søkere. Likevel er det fortsatt mangel på lærlinger i anleggsgartnerfaget. Det arbeides bra blant bedriftene når det gjelder rekruttering, og flere av skolene har tegnet samfunnskontrakter med bedrifter, med læreplassgaranti, etter gitte vilkår, avslutter han.