Vil styrke godstransporten på Ofotbanen

Regjeringen foreslår å bruke 300 millioner kroner til å styrke godstransporten på jernbane i Nord-Norge. En utbygging av terminalen i Narvik vil føre til en langt høyere kapasitet.

I 2020 håndterte godsterminalen i Narvik over 70 000 kontainere. Behovet har stadig vært økende og nå ønsker regjeringen en utvidelse av kapasiteten til 100 000 kontainere årlig.

– Dette er gode nyheter. Vi er klare til å komme i gang og sørge for en styrking av godstrafikken på jernbanen, sier områdedirektør Thor Brækkan for Bane NORs område nord i en pressemelding fra Bane NOR.

Annonse

Kan stå ferdig i 2023

Effektiviseringstiltakene vil koste snaue 300 millioner kroner og skal etter planen være ferdige i 2023. Det er reduserte utgifter til andre jernbaneprosjekt som gjør det mulig å starte arbeidet på Narvikterminalen i år innenfor gjeldende budsjettbevilgning. Opprinnelig var det tatt høyde for å starte arbeidet på terminalen i 2022. Hvis Stortinget vedtar regjeringens forslag, kan utbyggingen begynne allerede i høst.

– Å styrke godskapasiteten på bane gir lavere klimautslipp, økt trafikksikkerhet og frigjør kapasitet på veiene. Dette er en bærekraftig satsing, sier Brækkan.

Norges nordligste

Forslaget fra regjeringen kom tirsdag 11. mai i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett. Her understreker samferdselsminister Knut Arild Hareide at regjeringen vil fortsette satsingen på den skinnegående godstransporten.

Terminalen på Fagernes i Narvik er Norges nordligste, og håndterer både malmtog, biltog, vognlasttog og kombitog.