Tilbyr praktisk høyskoleutdannelse innen anlegg

Høyskolen for yrkesfag tilbyr en vei fra videregående skole, via fagskole og inn i en høyskoleutdanning. Skolen har nå opptak til sitt tredje år med utdanningen Bachelor i byggeplassledelse.

Høyskolen for yrkesfag, som ble stiftet i 2015, er etablert av fylkeskommunene på Østlandet, nå Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet. Høyskolen er etablert på Campus Kallerud på Gjøvik, ved siden av NTNU Gjøvik og Fagskolen Innlandet. Bachelor i byggeplassledelse er tilrettelagt for studenter innen både bygg og anlegg, og legges opp som en nett- og samlingsbasert klasse.

– I dag er Gjøvik studiested, men vi prøver å fylle opp en klasse i Porsgrunn til høsten. På sikt håper vi også å kunne tilby studiet flere steder på Østlandet, sier Trond Bjørge ved Høyskolen for yrkesfag.

Annonse

VINN-VINN: Trond Bjørge ved Høyskolen for yrkesfag tror at når det nå etableres en tilnærmet sømløs vei fra videregående skole, gjennom fagskole og inn i en høyskoleutdanning, så vil det kunne styrke rekrutteringen til yrkesfagutdanningen i de videregående skolene. (Foto: Høyskolen for yrkesfag).

– Bransjen etterspør praktisk utdanning

Litt av bakgrunnen for at eierne etablerte Høyskolen for yrkesfag, ifølge Bjørge, er at bygge- og anleggsnæringen etterspør mer praktiske og erfaringsbaserte utdanninger, som i større grad enn i dag kan kombinere det teoretiske med en praktisk tilnærming til jobben.

– Vi tror også det vil styrke rekrutteringen til yrkesfagutdanningen i de videregående skolene, når det etableres en tilnærmet sømløs vei fra videregående skole, gjennom fagskole og inn i en høyskoleutdanning, sier han.

Sentrale emner i studiet:

  • ledelse, kommunikasjon og organisering
  • byggeprosjektøkonomi og kontraktsjus
  • prosjektstyring
  • planlegging, helhetsforståelse og logistikk
  • praksis
  • bacheloroppgave

Opptakskrav – søknadsfrist

Studiet er beregnet på operative ledere (baser, anleggsledere etc.) innen anlegg og bygg, og har fokus de praktiske oppgavene lederne har ute på anleggs- eller byggeplass. Studiet tilbys som heltidsstudium eller samlingsbasert deltidsstudium som kan kombineres med full jobb. Tar man studiet på deltid, kan praksis som inngår i studiet gjennomføres i egen bedrift. Høyskolen ønsker på den måten å gjøre studiet mest mulig relevant for den enkelte student. Heltidsstudiet har i utgangspunktet en varighet på tre år, mens deltidsstudiet tar i fem år.

– Formelt er opptakskravene bestått studieforberedende eller at søker er minst 25 år og har fem års yrkeserfaring. Mange søkere har imidlertid fagskoleutdanning, og får derfor godskrevet halve studiet (90 studiepoeng av 180 studiepoeng for en bachelor). De som måtte komme direkte fra studieforberedende, anbefales å ha noe praksis før de søker, sier Bjørge.

– Søknadsfristen er i utgangspunktet den samme som for annen høyere utdanning, 15. april, men Høyskolen for yrkesfag tar opp studenter helt fram til oppstart i slutten av august.

GODT TILBUD: – Høyskolen for yrkesfag har utviklet et tilbud som våre medlemmer etterlyser. Ansatte med yrkesbakgrunn kan på denne måten videreutvikle og bygge sin kompetanse i et offentlig skoleløp basert opparbeidet realkompetanse, sier Finn N. Bangsund, leder for næringspolitikk og kompetanse i MEF. (Foto: Jørn Søderholm).

– Realkompetanse verdsettes for lite

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er godt fornøyd med det nye studietilbudet ved Høyskolen for yrkesfag.

– Høyskolen for yrkesfag har her utviklet et tilbud som våre medlemmer etterlyser. Ansatte med yrkesbakgrunn kan på denne måten videreutvikle og bygge sin kompetanse i et offentlig skoleløp basert opparbeidet realkompetanse, sier Finn N. Bangsund, leder for næringspolitikk og kompetanse i MEF.

– Realkompetanse verdsettes altfor lite i det norske skoleløpet. Utdanning som gjennomføres samtidig som man praktiserer sitt fag i jobb, gir dessuten langt bedre læring enn ved kun å sitte på skolebenken. Vi mener dette tilbudet vil kunne bidra til at flere finner det fristende å velge yrkesfag, når de nå får muligheten til senere å utdanne seg videre via fagskolen og deretter på høyskolen.