Investerer 110 millioner i utslippsfritt utstyr for utleie

Ramirent har som mål om å bli fossilfrie innen 2023. Hittil i år har selskapet mottatt eller bestilt maskiner og utstyr for over 110 millioner kroner. 98 prosent av det er utslippsfritt utstyr. Utleiekjempen har en klar plan for alle dagens dieseldrevne anleggsmaskiner i stallen.

– Ramirent har iverksatt bærekraftig praksis gjennom hele vår verdikjede. Vi ønsker å tilby løsninger som er bra for miljøet samtidig som det sikrer bedre økonomi og effektivitet i byggeprosjekter.

Det sier administrerende direktør Fredrik Brandal i en pressemeling fra Ramirent Norge.

Annonse

Selskapet bygger opp en bærekraftig utstyrsflåte med tanke på energi og ressurseffektivitet, livstid og forebygging av forurensning. Det langsiktige målet til Ramirent er nullutslipp.

Siste diesel i 2023

På kortere sikt har selskapet bestemt seg for å kjøpe sin siste skvett av fossil diesel eller bensin innen utløpet 2023. Da skal alt i Ramirent være fossilfritt.

– Det betyr at vi i løpet av 2023 har gjort vårt siste innkjøp av ordinært drivstoff. På maskiner som ikke er nullustlipp-maskiner bruker vi fossilfritt drivstoff. Vi er allerede godt i gang. Hittil i år har vi mottatt, eller gjort bestillinger, for over 110 millioner kroner. Hele 98 prosent av disse bestillingene er såkalt «grønne investeringer». Altså produkter og maskiner som ikke genererer utslipp, sier Ramirent-direktøren i pressemeldingen.

Selskapet tidfester ikke når alt utstyr skal være utslippsfritt.

Per-Arne Eliassen er «Fleet and Sourcing Manager» i Ramirent. Han opplyser at selskapet startet prosjekt med en grønnere maskinpark for et par år siden. I dag kan Ramirent tilby fossilfrie alternativ innen hele maskinparken.

Mest utslipp fra koko-verk og anleggsmaskiner

– Det har jo lenge vært mange 17.mai-taler om det grønne skiftet i utleiebransjen. Men betalingsviljen og handlekraften har ikke alltid vært like stor. I tillegg har det også ofte vært fokus på enkle og raske løsninger som ikke har hatt så stor samlet effekt. Vårt fokus har vært på der hvor skoen virkelig trykker på anleggplassene og på der effekten av miljøtiltakene vil være størst, sier Eliassen.

ELEKTRISK: Ramirent satser også tungt på en elektrifisering av mindre maskiner og utstyr. Deriblant elektriske minigravere, som «Fleet and Sourcing Manager» i Ramirent; Per-Arne Eliassen, her har inntatt.

De to største «driverne» og forurenserne er byggtørkere –de såkalte «koko-verkene» – og de store anleggsmaskinene.

– Disse to segmentene står for henholdsvis 50 og 40 prosent av utslippene, opplyser Eliassen.

– Vi startet derfor med å bygge om de byggtørkerne vi hadde slik at de kunne gå på biodiesel i stedet. I tillegg stoppet vi allerede for to år siden helt opp all investering i diesel-byggtørk. Der og da føltes det som en ganske «vågal» beslutning, selv om den var helt riktig.

– Hva har dere i stedet?

– Etter den tid har alle nye byggtørkere vi skaffer oss enten vært elektriske eller så går de på fjernvarme.

– De er vel dyrere, da?

Ikke dyrere

– Nei. Ramirent ikke tar noen høyere leie for de mer miljøvennlige byggtørkerne enn for de gamle «koko-verkene».

– Hva med anleggsmaskiner?

BÆREKRAFTIG UTSTYRSFLÅTE. Ramirent bygger nå opp en bærekraftig utstyrsflåte med tanke på energi og ressurseffektivitet, livstid og forebygging av forurensning.

– Nå kan alle gå på biodiesel. Målet er å maksimere levetiden på disse maskinene, inntil vi kan skifte de ut med helt nye og utslippsfrie varianter når disse kommer på markedet en gang, sier Per-Arne Eliassen i Ramirent Norge.

Det er godt kjent i bransjen at større utslippsfrie anleggsmaskiner – altså batteri- eller hydrogendrevne – er på vei. Men utviklingen er i en tidlig fase.

I påvente at også de store maskinene kommer i enda mer miljøvennlige utgaver satser Ramirent også tungt på en elektrifisering av mindre maskiner og utstyr. I det siste har selskapet kjøpt batteridrevne minigravere og hjullastere fra Volvo og Nasta til en samlet verdi av 40 millioner kroner. Dermed er over 75 prosent av utstyrsparken i selskapet nå utslippsfri, målt i antall enheter.

Mindre støy og billigere drift

I pressemeldingen understrekes det at bruk av elektriske maskiner har flere positive effekter enn det rent miljømessige. Én av dem er viktigst for bruker, den andre for eier og utleier.

– Blant annet et langt lavere støynivå. I tillegg reduserer man driftskostnadene til drivstoff og vedlikehold, sier produktleder Ole Johny Transeth i Ramirent.

Etterspørselen etter mer miljøvennlige produkter nå er sterkt økende. Det gjelder både ute hos Ramirents utleieavdelinger og i anleggsbransjen for øvrig. Det bekrefter Sjur Wethal Helljesen, seniorkonsulent for klima- og kundeløsninger i Nasta.

Sjur Wethal Helljesen, spesialrådgiver for utslippsfrie maskiner i Nasta. (Foto: Nasta)

– Den er ikke bare stor; den er helt formidabel! At en stor utleieaktør som Ramirent nå går til en så omfattende anskaffelse av elektriske maskiner er bare en bekreftelse på at utleiemarkedet bare vil bli mer og mer grønt og elektrisk i årene som kommer, sier Helljesen.