Nytt fossilfritt PVC rørsystem fra Pipelife

Fossilfrie plastrør, laget av rester fra skogsindustrien. Pipelife lanserer som første aktør i Norge fossilfrie rørsystemer. – En milepæl på vegen mot nullutslipp, sier bærekraftsdirektør Kjell Larsen i Pipelife.

Pipelife er Norges største produsent av plastrørsystemer. De siste årene har bedriften med hovedkontor i Surnadal i Møre og Romsdal satset tungt på å få ned utslippene fra sin produksjon og produkter.

Nå lanserer de et fossilfritt PVC rørsystem, laget av verdens første kommersielt tilgjengelig bio-PVC.

Annonse

Plast av fossilfri biomasse

Pipelifes fossilfrie rørsystemer kjennetegnes nå ved at det produseres av plastråstoff fra fornybar biomasse, framfor den tradisjonelle framstillingen av etylen gjennom raffineringsprosesser basert på fossil olje.

Etylen er en av de viktigste råvarene i produksjonen av plastprodukter.  Etylen med samme egenskaper kan også utvinnes fra skogvirke i en raffineringsprosess.

Det finske industrikonsernet UPM har nylig bygget en fabrikk som produserer etylen basert på avfall fra deres øvrige produksjon. Dette biobaserte etylenet står nå sentralt i Pipelife sin fossilfrie satsing.

– For oss har det vært viktig at bruk av etylen fra biomasse ikke skal komme fra matfatet til mennesket eller ha negativ effekt på biomangfoldet. UPM, et finsk industriselskap som lager bærekraftig biomasse, bruker i hovedsak restråstoff fra skogindustrien, sier Pipelife i en pressemelding.

Helt eller delvis fossilfri

Pipelife kan levere fossilfrie rørsystemer allerede nå i mai. Rørsystemene kan leveres med ulike andeler av fossilfri råvare, fra 25 til 100 prosent.

– Å ta i bruk fornybare bioressurser for å tilby fossilfrie rørsystemer, gjør det mulig å kutte utslippene vesentlig, uten å endre egenskapene til rørene. Materialet som inngår i sluttproduktet har akkurat de samme egenskapene som før. Dette er viktig for oss fordi produktene har samme kvalitet, noe kundene forventer av oss, sier Kjell Larsen.

Rørsystemet er produsert av råvaren BIOVYNTM, verdens første kommersielt tilgjengelige bio-attribuerte PVC.

Innen 2050 skal vi bli et nullutslippssamfunn. Pipelife sier de ønsker å gjøre dette ved å kutte der utslippene oppstår. At satsingen på fossilfrie rørsystemer kommer nå, er ikke tilfeldig.

– De neste årene må Norge gjøre store investeringer i infrastruktur innenfor vann, avløp og strømnettet. Vi har arbeidet målrettet for at de rørsystemene som offentlige og private tar i bruk for framtida, skal være bærekraftige. Å få i hus fossilfrie alternativer er et stort steg, sier Larsen.

Del av større klimasatsing

Han setter satsingen på fossilfrie produkter i sammenheng med arbeidet Pipelife har gjort for å få ned utslippene fra andre deler av virksomheten.

– I april fikk vi godkjent bruk av modulvogntog til fabrikken i Surnadal. Det betyr inntil 30 prosent færre vogntog, og tilsvarende reduserte CO2-utslipp knyttet til transport. Det er få ting som gleder meg mer enn at vi nå tar stadig nye steg på veien mot å levere stadig mer avanserte industriprodukter, med stadig lavere utslipp. Det handler ikke bare om klima og miljø. Det handler om å sikre framtiden for norsk industri og verdiskapning, sier Larsen.

Sirkulærøkonomi er framtida

Administrerende direktør Sigmund Aandstad t.v. og bærekraftsdirektør Kjell Larsen og i Pipelife Norge. (Foto: Pipelife)

Administrerende direktør i Pipelife, Sigmund Aandstad, gleder seg over at Pipelife har fossilfrie alternativer på plass.

Samtidig ser han framover.

– At vi lykkes med å få på plass et fossilfritt alternativ er en inspirasjon til å tenke videre. Vårt neste steg er å gi rørsystemene våre et lengre liv. Da må vi øke graden av resirkulert materiale. Pipelife bruker allerede en god del gjenvunnet plast, framover er målet å øke andelen dramatisk. Det er ikke bare viktig for klimaet, men også for å få lukket kretsløpet og sørge for at ressurser kan brukes igjen og igjen, sier Aandstad.

Etterlyser offentlige innkjøp

Både Aandstad og Larsen er tydelige på at det offentlige nå må bruke mulighetene fossilfrie løsninger gir.

– Industrien er klare til å levere. Foreløpig ser vi at det er de private kundene som er mest interesserte i nye grønne produkter, ikke offentlige innkjøpere. Det er et paradoks. Høye politiske klima- og miljøambisjoner er ikke så mye verdt om offentlige innkjøpere ikke følger opp i praksis, sier Aandstad.

Pipelife håper at kommuner med ambisjoner og andre byggherrer nå vil komme raskt på banen.

– Vi er veldig interessert i å vise dette i praksis og hvordan kjøp av fossilfrie rørsystem slår ut i klimaregnskapet i en kommune eller i et prosjekt. Derfor går vi nå ut i markedet og søker etter ambisiøse og klimabevisste kommuner og andre byggherrer med bærekraftfokus, sier Kjell Larsen.