Nye Veier valgte Stangeland og Implenia til E39 Lyngdal

Nye Veier har bestemt seg på E39 gjennom Lyngdal i Agder. Går videre med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS til konkretiseringsfasen for utbygging av ny firefelts vei på strekningen.

Det går fram av en pressemelding fra Nye Veier AS.

Arbeidsfellesskapet har med seg Sweco Norge AS som prosjekterende rådgiver.

Annonse

Sammen har de levert tilbud innenfor byggherrens makspris for kontraktsarbeidet pålydende 2,9 milliarder kroner eksklusive mva.

– Med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS sammen med rådgiver Sweco har vi fått et kompetent arbeidsfellesskap. De har levert det beste tilbudet i konkurranse, og tilbudt svært erfarne nøkkelpersoner til prosjektet, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

11 kilometer ny E39

Strekningen E39 Lyngdal øst (Herdal) – Lyngdal vest (Røyskår) er om lag 11 km lang.

Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging av og garantiansvar for ny firefelts motorvei mellom kryss i Herdal og kryss ved Røyskår i Lyngdal kommune.

Strekningen inkluderer:
– 5300 meter vei i dagen
– 6400 meter doble tunneler, fordelt på Rossåstunnelen (3700 meter) og Kålåstunnelen (2700 meter)
– To lengre bruer: Kvelland (over elva Lygna) og Hårikstad
– To motorveikryss (Herdal og Røyskår) med tilknytninger til eksisterende veinett

Konkretiseringsfase

– Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS har gjennom sitt tilbud vist at de har satt seg svært godt inn i prosjektet. De forstår utfordringene som ligger i prosjektet, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

Konkretiseringsfasen skal etter planen ende opp med kontraktsignering i oktober 2021. Den nye firefelts veien med 110 km/t fra Herdal til Røyskår åpner etter planen i 2025.

– Den nye veien er et nytt og viktig bidrag til å knytte Agder sammen som felles bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden, forbedre fremkommeligheten. Ny vei skal legge til rette for fortsatt god vekst og utvikling i Agderregionen, og ikke minst bedre trafikksikkerheten, sier Moshagen.

Byggestart til høsten

Konkretiseringsfasen mellom Nye Veier og arbeidsfellesskapet starter opp allerede nå i mai, og avsluttes etter planen med kontraktsignering på fastpris i oktober i år.

Deretter skal anleggsarbeidene starte ganske umiddelbart. Prosjektet skal være ferdig til overtakelse sommeren 2025. Det foreligger godkjent reguleringsplan for hele prosjektet.

Prestasjonsmål

Prosjektet E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest har følgende prosjektmål:
1. Minimere ulemper for alle trafikantgrupper og tredjepart i anleggs- og driftsperioden.
2. Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt uten brudd på samfunnsansvar.
3. Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
4. Null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse.
5. Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt som minimerer bygge- og levetidskostnadene.