Ny NS 8141 vibrasjonsstandard på høring

Nei, det er ikke den vibrasjonsstandarden. Men den er viktig likevel. Ny NS 8141 standard for besiktigelse av bygg i forbindelse med rystelser.

En ny Norsk Standard NS 8141 er sendt på høring. Standarden handler om besiktigelse av nærliggende bygninger før bygge- og anleggsarbeid.

– Standarden skal bidra til at man unngår skader på bygninger i nærheten av bygge- og anleggsplasser, sier Norsk Standard i en pressemelding. 

Annonse

Dette er altså ikke den tidligere mye omtalte NS 8141 standarden for måling av vibrasjoner. Dette er en ny del av 8141-systemet, som handler om besiktigelse av bygninger i forbindelse med rystelser. Byggebransjen har diskutert i lengre tid at det er behov for å beskrive nærmere hvordan bygninger skal besiktiges og vurderes før man starter med anleggsarbeid og sprenginger.

Dette er viktig fordi bygge- og anleggsarbeider i noen tilfeller kan medføre en risiko for skader på nærliggende byggverk og eiendommer.

Standarden gir anbefalinger på tre viktige områder ved besiktigelse:

  • Omfang av besiktigelse
  • Beskriver gjennomføring av besiktigelse
  • Beskriver en del typiske skader som ikke er forårsaket av vibrasjoner.

– Den er absolutt aktuell for sprengningsfirmaer. De ofte er bestillere av besiktigelse, og blir ofte belemret med skadepåstander i ettertid, sier Nils H. Ramstad.

VITENSKAP: Nils Ramstad i Multiconsult og Karin Norén-Cosgriff i NGI. (Foto: Jørn Søderholm)

Han er seniorrådgiver i Multiconsult, og sentral i komiteen bak standarden.

Skader etter bygge- og anleggsarbeid

De vanligste skadeårsakene er vibrasjoner i grunnen, setninger eller forskyvning av masser.

Skader kan også oppstå på grunn av steinsprut eller fysisk kontakt mellom anleggsmaskiner og byggverk.

I noen tilfeller kan skaden bli utløst av anleggsarbeidet, mens den bakenforliggende årsaken for eksempel er svake konstruksjoner eller mangelfullt vedlikehold av byggverket. 

Bakgrunn

Standard Norges komité SN/K293 Vibrasjoner og bygningsskader foreslo høsten 2020 å ta ut besiktigelsen fra NS 8141 som en separat del, og å lage en bedre beskrivelse av besiktigelsen.

Det eksisterer en tilsvarende separat standard i Sverige. Komiteen samarbeider med tilsvarende svensk komité om revisjon av NS 8141. Denne nye standarden vil erstatte punktet om besiktigelse i NS 8141-1:2012+A1:2013. 

Besiktigelse

For å avdekke forhold som kan relateres til bygge- og anleggsarbeid, er det hensiktsmessig å foreta en forhåndsbesiktigelse av de mest utsatte byggverkene og eiendommene. Besiktigelse av byggverk og eiendommer før igangsettelse av arbeider gir en dokumentasjon på hvilken tilstand eiendommene var før anleggsarbeidet startet. 

Rapporter fra besiktigelsen brukes til å beregne grenseverdier for vibrasjoner fra sprenginger og annet anleggsarbeid for å unngå skader. Forhåndsregistrering av tilstanden kan forebygge eventuelle konflikter, og dokumentet kan brukes som veiledende i tvister. Målgrupper for dokumentet er primært myndigheter, byggherrer, rådgivere og entreprenører. 

Her finner du standarden. Standard Norge oppfordrer alle med interesse for feltet til å si sin mening. Høringsfrist er 21. juni.