Ny fagsjef i Norsk Bergindustri

Jakob Eckert er ansatt som ny fagsjef for miljø og bærekraft i Norsk Bergindustri.

Det går fram av en pressemelding fra Norsk Bergindustri. Fra 15. august vil sekretariatet igjen bestå av fire medarbeidere. Jakob kommer fra et flerårig engasjement i det tyske Direktoratet for geovitenskap og råstoffer (BGR).

Der ledet han bistandsprosjektet «Extractives & Development», og arbeidet med politisk rådgivning overfor det tyske Departementet for utviklingssamarbeid i alle råstoffpolitiske spørsmål.

Annonse

Spørsmålet om hvordan råstoffsektoren kan bidra mest mulig til FNs bærekraftmål, sto sentralt.

Jakob Eckert tar over stillingen etter Njål Hagen, som har gått over i en annen bransje.

Bærekraftig mineralsektor

Jakob gleder seg ifølge meldingen veldig til den nye rollen som fagsjef. Der skal han fortsette med innsatsen sin for en bærekraftig mineralsektor. Nå i en norsk kontekst.

– Rammebetingelsene er selvsagt veldig ulike i råstoffrike land i det globale sør og i et høyt utviklet land som Norge. Målet er likt i begge kontekster: Å bidra til at råstoffene blir utvunnet på best mulig måte både sosialt, økonomisk og miljømessig. Samtidig som interessene til forskjellige interessene hensyntas, sier Eckert.

Han sier seg imponert over Norsk Bergindustris store ambisjoner innen miljø og bærekraft, og er svært motivert for å jobbe sammen med kunnskapsrike kolleger i sekretariatet, engasjerte medlemsbedrifter, øvrige samfunnsaktører og internasjonale samarbeidspartnere.

Jakobs akademiske bakgrunn er statsvitenskap (internasjonale relasjoner og public management) med økonomi som bifag. Han har studert i Tyskland, Estland, Spania og Norge, og er i tillegg sertifisert prosjektleder.

– En av våre viktigste oppgaver framover er å bidra til et strukturert arbeid på bransjenivå for å styrke miljø- og bærekraftarbeidet i bransjen. Jakob Eckert vil være en ressurs for oss i organisasjonen. Det vil han være også for medlemsbedriftene, sier generalsekretær Anita Hall.