Jenter tok styringen på stort jernbaneprosjekt

Ti stasjoner og holdeplasser på Trønderbanen måtte bygges om for å gi plass til nye tog. Her har jentene har tatt fullstendig styring.

– Hos oss er det ingen forskjell. Vi gir like muligheter og lik oppfølging, uavhengig av kjønn. Det er helt naturlig. Innsatsen og verdiskapingen er den samme.

Det sier prosjektleder Marita Holm i Trym Anlegg AS,

Annonse

Til høsten vil nye tog bli satt inn på Trønderbanen. Disse togene er bimodale.

Det vil si at de kan kjøre på både diesel og strøm.  Togene er nesten dobbelt så lange som dagens, og har mye større kapasitet.

Stasjonene og holdeplassene langs Trønderbanen trenger derfor ombygging og fornying.

Stasjoner og spor

Trym Anlegg AS har hatt ansvaret for det meste av dette arbeidet på ti stasjoner. I tillegg pågår arbeid med nye hensettingsspor for parkering av tog, samt verksted på Støren stasjon. Her vil de nye togene stå og «lade seg opp» før dagens kjøreturer.

Men denne saken handler ikke om togene, den handler om de som har hatt styringen i prosjektet.

Bane NOR og Trym Anlegg har samarbeidet godt i flere prosjekt siste året i forbindelse med de nye togene på Trønderbanen.

– Her har kvinnene virkelig tatt styringa, med totalt ni kvinner i ledelsen av disse prosjektene. Alle prosjektene er ferdig og overlevert i tide. Ingen større avvik eller alvorlige uhell, konstaterer en fornøyd prosjektsjef Roar Bardal i Trym Anlegg AS.

Selskapet har alltid hatt mange kvinner med i prosjektene. Spesielt i administrasjonen. Dette er nå i ferd med å endre seg.

– Nå har vi også fått inn flere kvinnelige fagarbeidere. Både på maskin- og anleggsfaget, sier prosjektleder Marita Holm.