Direktør for bærekraft i Heidenreich

Grossisten Heidenreich har utnevnt en direktør spesielt for bærekraft og miljøprestasjoner. Sjekk hvem det er.

– Bærekraft diskuteres som aldri før. For oss i Heidenreich er det viktig å ivareta vårt viktige samfunnsansvar. For virkelig å utgjøre en forskjell i tiden fremover, har vi derfor utnevnt Kjetil Grønbakken til ny markeds- og bærekraftsdirektør.

Det opplyser grossisten Heidenreich AS i en pressemelding.

Annonse

Kjetil Grønbakken har vært selskapets markeds- og kommunikasjonssjef siden 2013. Han skal fortsatt ha det overordnede ansvaret for markedsføring og kommunikasjon, men har nå også fått ansvaret for å lede den viktige jobben med bærekraftsutviklingen i Heidenreich.

Vil bli ledende på bærekraft

Heidenreich mener seg å allerede være langt fremme på miljøvern, og har ambisjoner om å komme seg helt i front.

– Vi har i mange år sett på hvordan vi kan spare strøm, bruke mindre papir, redusere utslipp, øke andelen av el- biler og resirkulere på en mer effektiv måte. Vi ønsker nå å tenke bærekraft på en nye måte, ved å endre tanke- og atferdsmønstre.

Det sier administrerende direktør Bjørn Moen i Heidenreich.

– Hva innebærer det?

– Å bli ledende på bærekraft innebærer at vi forplikter oss til å heve miljøprestasjonen gjennom å gjennomføre tiltak for å skape en enda mer miljøvennlig drift og et enda bedre arbeidsmiljø for våre ansatte, sier han.

Miljøfyrtårn i 11 år

Helt tilbake til 2010 har selskapet vært Miljøfyrtårnsertifisert.

– Den sertifiseringen er en våre tydeligste dokumentasjoner for bærekraftinnsatsen i selskapet. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser, fortsetter Moen.

– Konkrete eksempler?

– Heidenreich i dag oppfyller kravene til HMS- opplæring. Vi har bærekraftig styring av lageret. Vi har tydelige etiske krav og vi er medlem i godkjente returselskaper. Vi følger opp energiforbruket vårt hver måned. Vi har et kildesorteringssystem med sorteringsgrad på hele 88 prosent på vårt sentrallager. Vi har en egen miljøpolicy, en policy for samfunnsansvar og egen miljørapport. Vi er stolt over at vi ligger langt fremme når det gjelder kriteriene for sertifiseringer og bærekraft allerede. Men vi hviler ikke på laurbærene. Nå forsterker vi kompetansen og fokuset innen bærekraft, sier Moen.

Lang historie

Heidenreich ble grunnlagt i 1904, som et rørhandels- og installasjonsfirma i Christiania, under navnet Heidenreich & Co. Ltd. Firmaets grunnlegger var Sverre Lie Heidenreich.

I 1927 ble rørleggerbedriften utskilt som eget firma, under navnet Oslo Rørleggerbedrift A/S, senere Oras AS. Rørhandelen/grossisten, fortsatte under navnet A/S Heidenreich.

Selskapets første «ekspansjon» var etableringen av Trondheim Rør i 1964. Etter få år fulgte avdelingen i Skien, og deretter ble det avdelinger over hele landet. Etter en omstrukturering i 1988 fremsto AS Heidenreich og Trondheim Rør AS.

Fra år 2000 var også Alfred K. Grevstad AS med, som søsterselskap eid av Heidenreich Holding AS. Grossistdelen av firmaet Albert E. Olsen ble innlemmet i selskapet i 2003. Heidenreich ble med dette det man kan kalle landsdekkende.