Bygger hotell for sandsvaler

I samarbeid med Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Hæhre Entreprenør, har Nye Veier etablert et mobilt hotell for sandsvaler. Det er allerede klart for innsjekk.

Det får da være måte på luksus for disse fuglene, tenker du kanskje. Men bakgrunnen er selvsagt å forhindre forsinkelser i veiprosjekter. En koloni med den sårbare fuglearten sandsvaler fant nemlig massehauger i Nye Veiers anleggsområde i Mandal i Lindesnes som interessant som hekkeplass. I Norge medfører det automatisk fredning til hekkesesongen er over, noe som betyr inntil tre måneder stillstand.

Løsningen ble et 24-roms hotell (med ukjent antall stjerner) for de sårbare fuglene. En prototype på hotellet testes nå ut på Nye Veiers prosjekt E39 Mandal øst-Mandal by. Så gjenstår det å se om fuglene sjekker inn på det nyåpnede hotellet – og om de er tilfreds med fasiliteter og service.

Annonse

Samarbeid

– Nye Veier som byggherre og vår totalentreprenør Hæhre er glad for samarbeidet med Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening. Her forener vi krefter, og sammen lager vi et prosjekt som ifølge Naturvernforbundet er unikt. Nye Veier er opptatt av å finne nye løsninger som påvirker og driver bransjen fremover. I dette prosjektet med mobile sandsvalehotell har vi kanskje funnet en løsning som kan ha stor betydning, både for sandsvalene og bransjen. Vi ser frem til å følge dette prosjektet tett sammen med Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier i en pressemelding.

– Vi kontaktet Nye Veier og drøftet saken. Vi ønsker at arten skal hekke i området, men ser at det er i konflikt med anleggsarbeidet, forteller Rådmund Steinsvåg i Naturvernforbundet.

Entreprenør Odd Jørgensen ved Odhin Craft har spesialisert seg på installasjoner som skal være så naturtro som mulig. Han har hatt mange oppdrag for Dyreparken i Kristiansand, og har laget utseendet til de mobile sandsvalehotellene. (Foto: Nye Veier).

Kompetanse fra Dyreparken i Kristiansand

Med stor entusiasme og god hjelp fra Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening ble pilotprosjekt «Mobilt sandsvalehotell» etablert i rekordfart. Naturvernforbundets Rådmund Steinsvåg engasjerte entreprenør og kulissesnekker Odd Jørgensen fra Odhin Craft hjemmehørende i Lindesnes, Agder. Jørgensen har spesialisert seg på kulisser som skal være mest mulig naturtro, om det er vegetasjon eller dyr. Hans tjenester er blant annet brukt i Dyreparken i Kristiansand.

Nye Veiers rådgiver på ytre miljø, Bjørn Wattne Østerhus påpeker at veiutbyggere og anleggsbransjen er blitt stadig mer opptatt av å kompensere for inngrep i naturen.

– Nye Veier har høyt søkelys på hvordan prosjekt påvirker omgivelsene. Det gjelder både vilt, fugl, fisk og fauna. Rett her vi står ved Lindlandsbekken i Lindesnes, har totalentreprenør Hæhre på oppdrag fra Nye Veier eksempelvis etablert fisketrapp. Den skal sikre at fisk kan vandre uhindret forbi veianlegget. Det er spennende at vi etablerer avbøtende tiltak for både fisk og fugl på samme sted. Vi evaluerer også kontinuerlig tiltakene. Blant annet ved overvåkning av viltunderganger og -overganger med viltkamera, sier Østerhus.

Hekking – kjent problemstilling

Det er en kjent problemstilling for bygge- og anleggsbransjen at svalekolonier finner anleggsplasser interessante for hekking.

– Hauger med sandholdig matjord innenfor anleggsområdet kunne ha blitt fredet inntil hekkesesongen var over. Vi kunne risikere at arbeidet med å tilbakeføre massene måtte stå på vent til ut i august, og dermed påvirke fremdriften i anleggsarbeidene på stedet. Men vi opplevde betydelig moment fra alle parter, slik at utfordringen er løst på en svært spennende måte, sier Nye Veiers Bjørn Wattne Østerhus.

Slik ser de mobile sandsvalehotellene ut ferdig etablert. (Foto: Nye Veier).

Hekkehotell

– Det er flere eksempler på at sandsvaler i andre anlegg har måtte vike uten avbøtende tiltak. Derfor er vi spesielt fornøyd med å få dette til sammen med Nye Veier og Hæhre, sier Steinsvåg i Naturvernforbundet.

Løsningen på hekkeproblematikken går enkelt forklart ut på å lage et flyttbart svalehotell som kan plasseres ut på anleggsplasser hvor det er stor mulighet for at svaler vil etablere hekkeplasser, og dermed kunne utgjøre fremdriftsrisiko. «Hotellet» med 24 rom kan med enkle grep løftes bort og gjenbrukes andre steder ved behov. Det er også utstyrt med lydanlegg som lokker på sandsvalene, ifølge pressemeldingen.

Kanskje strømmer også klassiske kjærlighetssvisker ut av høyttaleranlegget på hotellet?  Her gjelder det å ty til alle grep, slik at svalene skal trives. Uten sammenligning for øvrig ble et av Europas største «hekkehotell» for mennesker nylig nedlagt i Tyskland, grunnet koronarestriksjonene. Svalene lar seg neppe påvirke av pandemien i samme grad.

Toårig prosjekt

– Hotellet er boksformet. Fronten på konstruksjonen prepareres som en naturlig skjæring ved å farge fiberbetong og støpe inn elvegrus, for å gjøre den mest mulig naturtro. Konstruksjonen vil ha en levetid på 100 år. Vi har stor på eksperimentet. Hvis dette viser seg å være vellykket, vil entreprenører i hele Norge kunne ha et nytt redskap i verktøykassa for å gardere seg mot kostbare forsinkelser, mener Rådmund Steinsvåg i Naturvernforbundet.

Prosjektet skal dokumenteres over to år.

– Vi ser med spenning frem til konklusjonen, sier Bjørn Wattne Østerhus, rådgiver ytre miljø i Nye Veier.