Undersøker raskanten med boretårn på langgraver

Med et unikt boretårn bistår Statens vegvesen NVE med risikofylte grunnundersøkelser etter kvikkleire-skredet i Gjerdrum.

– Våre operatører står trygt på plattformen som er montert sammen med boretårnet på gravemaskinen. Gravemaskinføreren følger nøye med, og løfter dem raskt vekk om grunnen skulle rase mens de tar prøver, sier Tore Westheim i denne artikkelen hos Statens vegvesen.

Han arbeider med å tilrettelegge for grunnundersøkelser i Statens vegvesen.

Annonse

Krevende grunnundersøkelser

Det spesielle boretårnet brukes vanligvis til grunnundersøkelser på kronglete steder, som over autovern og i bratt terreng. Da er det montert på en vanlig gravemaskin med en rekkevidde på 5-6 meter. I Gjerdrum er boretårnet montert på en av NVEs gravemaskiner som har en rekkevidde på 22 meter.

NVE gjør omfattende grunnundersøkelser i Gjerdrum for å avklare risikoen for nye skred og for å prosjektere sikringstiltakene i området.

Tor Erik Narverud Flathus og Erik Pedersen tar grunnprøver på Gjerdrum. (Foto: NVE / SVV)

– NVE er glad for det gode samarbeidet med Statens vegvesen, der vi med deres spesiallagde boretårn og vår anleggsmaskin i fellesskap får gjennomført svært krevende grunnundersøkelser, sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Vegvesen-ansatte hadde ideen

Ideen om å plassere et boretårn for grunnundersøkelser på en gravemaskinarm, stammer fra ansatte i Statens vegvesen. Geotekniker Eigil Haugen og kollega Ole Vidar Kirkevolden (nå i Viken fylkeskommune), står bak ideen.

– Enkelte områder er vanskelig å nå med konvensjonelle grunnboringsrigger på grunn av bratt og utilgjengelig terreng. Derfor fikk vi utviklet et boretårn for geotekniske undersøkelser som kobles til ordinære gravemaskiner. Med dette kan alle områder innen rekkevidden til gravemaskinarmen enkelt nås, forklarer Haugen.

Da Vegvesenet for noen år siden utlyste konkurranse om utvikling og produksjon av boretårnet, var det Geosafe AS som vant. Det spesielle boretårnet har vært i drift siden slutten av 2018.

– Boretårn på en gravemaskinarm er særlig nyttig i bratte vegfyllinger utenfor autovern, bratte, naturlige skråninger og i vann, nært land der flåter ikke kommer til. Med boretårnet er det mulig å utføre alle de mest brukte undersøkelsesmetodene i Norge. Boretårnet har vært brukt på en rekke prosjekter siden det ble ferdigstilt i slutten av 2018. Det har muliggjort undersøkelser i ellers vanskelig tilgjengelige områder. Resultatene blir tilsvarende som med ordinær borerigg, sier Haugen.

Flere vil ha boretårnet

Hos utvikler og produsent Geosafe AS har de merket at interessen for boretårnet er stor. De har tre nye boretårn i produksjon, og har samtaler med ytterligere to selskaper som er interessert.

Multiconsult, som gjennomfører grunnundersøkelsene for NVE i Gjerdrum, er så fornøyd med Vegvesenets løsning at de er et av selskapene som har bestilt det unike boretårnet fra Geosafe.