Støpte 7000 m3 lavkarbonbetong ved hjelp av HeatWork-maskiner

Ved Oksenøya Senter på Fornebu har Veidekke støpt ca. 7000 m3 betong av typen «lavkarbon ekstrem», som har et CO2-utslipp på under halvparten av vanlig betong. For å sikre herdekvaliteten i kaldt vær, har de benyttet maskiner fra HeatWork.

Veidekke er totalentreprenør for Oksenøya Senter; Bærum kommunes første og største prosjekt der unge og eldre samlokaliseres på samme tomt. Prosjektet, som skal bidra til å skape «nullutslippssamfunnet», består av en barnehage for 300 barn, en skole for 1050 elever og et bo- og behandlingssenter med 150 sengeplasser. Totalt byggeareal er på rundt 32 000 m2.

Ekstrem lavkarbonbetong

Oksenøya Senter er, ifølge en pressemelding, en innovasjonsarena med smart arealbruk, bruk av innovative energiløsninger og bygningsmaterialer med lavt karbonavtrykk. Prosjektet miljøsertifiseres til BREEAM-NOR klasse Outstanding, som er det høyeste nivået.

Annonse

Oksenøya senter på Fornebu. Totalt byggeareal er på rundt 32 000 m2. (Foto: HeatWork).

I prosjektet er det så langt støpt rundt 7000 m3 betong, som klarer den strengeste miljøklassen «lavkarbon ekstrem». Denne type betong har et CO2-utslipp som er under halvparten av vanlig betong, og er en viktig del av de høye ambisjonene om bærekraft og miljø for prosjektet. Lavkarbonbetong defineres som betong der det er gjort tiltak for å begrense klimagassutslippet. Betongen utvikler lite varme i seg selv og krever lengre herdetid.

– Hadde ikke annet valg

Miljøleder Nils Ivar Nilsen i Veidekke forteller at de har hatt flere HeatWork-maskiner i bruk ved betongarbeidet på Oksenøya-prosjektet gjennom vinterperioden.

– Vi hadde ikke noe annet valg for å sikre herdekvaliteten til betongen når det var kaldt. Denne betongen trenger varme for å herde, forteller han.

– HeatWork-systemet brukes til å tilføre varme via innstøpte rør i alt av plasstøpt betong, slik som bunnplate, dekke, vegger, knevegger og fundamenter. Metoden har fungert veldig bra, og det er et enkelt og godt system å bruke, sier miljølederen.

– I dag er det fire-fem grader ute, og ca. minus én på natta. Maskinene går fortsatt, og det skal de gjøre til vi har stabile 10 grader utetemperatur.

HeatWork-systemet brukes til å tilføre varme via innstøpte rør i alt av plasstøpt betong, slik som bunnplate, dekke, vegger, knevegger og fundamenter.
– Metoden har fungert veldig bra, og det er et enkelt og godt system å bruke, sier Nils Ivar Nilsen i Veidekke. (Foto: HeatWork).

 

Prosjektleder og forsker i Sintef, Isak S. Langås, uttaler følgende om lavkarbonbetong:

Lavkarbon Ekstrem er den strengeste lavkarbonbetongklassen beskrevet i Norsk Betongforenings publikasjon nr.37. Denne betongen har som tommelfingerregel 1/3 av CO2 utslippet til tilsvarende referansebetong. Hovedandelen av CO2 -utslippet fra en betong er direkte relatert til sementmengden. En ekstrem lavkarbonbetong har 1/3 av sementmengden til referansebetongen og derfor 1/3 av varmeutviklingen til en referansebetong under herdeforløpet.

Derfor kalles lavkarbonbetongene også for lavvarmebetong.

En lavvarmebetong kommer til sin rett i store massive konstruksjoner, der formålet er å unngå for høy varmeutvikling med de negative konsekvensene det medfører. I normale konstruksjoner i norsk vinterklima er en slik betong derimot svært sårbar for kulde og vind. Gode herdetiltak og ikke minst god kontroll over herdeforløpet er essensielt for å kunne levere tilsiktet kvalitet på det endelige betongproduktet. En ekstrem lavkarbonbetong fryser rett og slett svært lett, da den nesten ikke har varmeutvikling fra den interne hydratasjonsprosessen (herdingen).

Når man først går til det skritt å bruke ekstrem lavkarbonbetong på vinterstid er det av miljøhensyn. Det er da rimelig at man stiller tilsvarende ekstreme krav til valg av herdetiltak. Konstruksjonene er avhengig av god kontroll gjennom hele forløpet, fra forvarming av forskaling til ferdig herdet betong.  CO2-utslippene fra den tilførte varmen som trengs for å ivareta denne kontrollen bør naturlig nok også være lave – ellers kunne man trolig valgt en betong med høyere intern varmeutvikling.