Tandembrøyting. Her på E6 nord for Oslo. (Foto: Jørn Søderholm)

Mesta lavest på tandembrøyting i Haugesund

Tre entreprenører er med i konkurransen om å drifte riksveiene i Haugesund og omegn. Mesta leverte det laveste tilbudet.

Ved fristens utløp hadde tre entreprenører meldt interesse for å drifte E39, RV 5 og RV 13 i Haugesund og omgen.

Tilbyder Tilbudssum (ekskl. mva.):
Mesta 386.895.770,00
Risa AS 389.427.740,00
Presis Vegdrift 406.451.737,36

Statens vegvesen sier seg godt fornøyd med responsen.

Annonse

– Vi er godt nøgde med deltakinga i konkurransen. Det er store og seriøse aktørar som er interesserte i dette oppdraget. No skal vi kvalitetssikra og kontrollrekna på tilboda, og så tar vi sikte på at vi kan underteikna kontrakt med den nye entreprenøren snarast mogleg, seier prosjektleiar Rolf Anders Tønder Svensson i Statens vegvesen.

Kontrakt i åtte år

Mesta brøytebil.

Oppstart av kontrakten er 1. september, og kontrakten gjelder i fem år, fram til høsten 2026. Hvis partene fortsatt er venner da kan kontrakten forlenges med opptil tre år.

Dett er én stor kontrakt som erstattar tre tidligere kontrakter på hhv E134, E39 og RV 13.

Tandembrøyting

Kontrakten innebærer tradisjonelle driftsoppgaver. Et vesentlig element i kontrakten er at tandembrøyting skal videreføres på E134 og E39. Dette var Haugesund-kontrakten i følge Statens vegvesen først i landet med å ta i bruk.

– Dette fungerer slik at to køyretøy brøyter saman. Dei legg seg etter kvarandre slik at dei dekker kvar sin ytterkant av køyrebanen. Takka vere dette gjer vi oss ferdige med brøytinga i ei køyreretning i éin operasjon, seier Svensson.

I kontraktsområdet er det totalt 516 kilometer riksveg og 92 kilometer gangveg. Dessuten er det i alt 70 tunneler, fra høyfjellstunnelar til den undersjøiske Bømlafjordtunnelen.

Utviklet av Creative, en del av Yes Group