Maskinsalget tar seg opp

Tall fra Maskingrossisternes Forening (MGF) viser at det ble solgt flere anleggsmaskiner i første kvartal i år enn i 2020.

Etter en tøff avslutning av 2020 med en total nedgang i nysalget av anleggsmaskiner på 18 prosent, har det gjennom første kvartal blitt en svak bedring målt mot 2020. Kvartalet endte til slutt på 852 maskiner solgt totalt, noe som er en økning på 5,8 prosent målt mot 2020. Dette ifølge en pressemelding fra MGF.

Fortsatt urolighet i markedet

For de fleste medlemmene har det vært en grei start på året, selv om det fortsatt er noe urolighet i markedet knyttet til covid-19, skriver MGF. For noen begynner også de globale logistikkutfordringene å gjøre seg gjeldende i forhold til tilgang på maskiner, og det er en bekymring knyttet til om vi vil oppleve lengre leveransetider som en følge av komponentmangel utover selve covid-19 perioden.

Annonse

I tillegg er det ifølge MGF fortsatt for få prosjekter som igangsettes innenfor bygg og anlegg til at offentlige investeringer har fungert som motkonjunkturtiltak. For flere entreprenører har også innreiserestriksjoner ført til utfordringer som kan påvirke investeringsviljen.

Til tross for dette, er det i første kvartal en svak vekst, som ligger opp mot MGFs estimater for vekst gjennom 2021, selv om MGF hadde antatt at denne veksten ville komme noe senere.

Det totale salget av anleggsmaskiner i Norge (basert på MGFs tall) siden 2019, fordelt på maskintype og kvartal (akkumulert). (Illustrasjon: MGF).

Størst vekst i salg av hjullastere

Den største undergruppen er fortsatt gravemaskiner på belter, men en sterk økning i salget av hjullastere har ført til at disse to gruppene i første kvartal er jevnstore.
For gravemaskiner på belter, endte første kvartal med en nedgang på 2,5 prosent, som tilsvarer 7 maskiner. Nedgangen fordeler seg jevnt over de ulike vektklassene, med unntak av klassene 8-11 tonn (+43,3 prosent), 14-16 tonn (+12,5 prosent) og 50-66 tonn (+140 prosent) som viser vekst. For vektklassen 50-66 tonn er det totalt solgt 12 maskiner i første kvartal, så selv om prosenten er stor utgjør det få maskiner.

Hjullastere er den gruppen som har økt mest i antall maskiner, med totalt solgte 260 maskiner i år, mot 180 i samme periode i 2020. Dette er også det høyeste salget av hjullastere i et førstekvartal i MGFs statistikk! Det er vekst i de aller fleste effektklassene, og aller størst økning i antall er det mellom 60-80 hk, hvor det i første kvartal i år var omsatt 62 maskiner mot 24 i 2020.

Tilbake til 2016-nivå?

Fra 2020 rapporterer MGF salg basert på den nye fylkesstrukturen. Det er fortsatt Viken som er det fylket hvor det selges flest maskiner (247 stk.), og dette er en vekst på 7,4 prosent i forhold til samme kvartal i fjor. Det er stor forskjell mellom regionene, med størst vekst målt mot første kvartal i Vestfold og Telemark (74,1 prosent), Agder (+67,6 prosent), Nordland (+60 prosent). På andre siden av skalaen er det størst tilbakegang i Innlandet (-42,2 prosent) og Møre og Romsdal (-37,8 prosent).

MHFs medlemmer melder om økt aktivitet i markedet, og de opprettholder forventingene om en vekst på mellom 5 og 10 prosent for året totalt. Dette vil forhåpentligvis bringe salgstallene tilbake på samme nivå som i 2016 i løpet av året.