65 millioner til fylkesveier for tømmertransport

– Til stor glede for tømmernæringen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Fylkesveiene trenger et løft. Det har vi signalisert i ny Nasjonal transportplan og vi viste det allerede gjennom budsjettforhandlingene for 2020 og 2021. Nå følger vi opp disse forhandlingene, og fordeler ca. 65 millioner kroner til utbedring av fylkesveier som er viktige for tømmertransport. Det vil gi bedre veier for både folk og næringstransport i hele Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra  Samferdselsdepartementet.

For 2021 er det satt av 20 millioner kroner til utbedringer av fylkesveier som er viktige for tømmertransport. I tillegg kommer overførte midler fra 2020, slik at det samlet for 2021 blir utbetalt 46,9 millioner kroner. Videre er det for 2022 gitt tilsagn for 19,6 millioner kroner.

Annonse

– Det har vært vanskelig for fylkeskommunene å planlegge ferdig aktuelle prosjekter og gjennomføre byggingen. Derfor overførte vi en stor del av bevilgningen fra 2020 til 2021. Dette er til stor glede for tømmernæringa, seier Hareide.

Statens vegvesen har fordelt midlene basert på forslag fra fylkeskommunene: