Trio fikk storkontrakt i Sunnfjord

Hirth Himle, Fosse og Birkeland har blitt tildelt kontrakt på E39 Myrmel – Lunde i Sunnfjord. Kontrakten er verdt nær 350 millioner kroner.

Arbeidsfelleskapet FH Anlegg DA har i samarbeid med Birkeland Entreprenørforretning blitt tildelt kontrakten på bygging av E39 Myrmel – Lunde.

– En stor og viktig dag, sier daglig leder Roald Himle i Hirth Himle.

Annonse

Arbeidsfellesskap

Hirt Himle Entreprenør AS dannet sammen med Fosse Maskin og Transport AS arbeidsfellesskapet FH Anlegg DA i fjor høst. Det er dette arbeidsfellesskapet som nå har fått kontrakten sammen med Birkeland Entreprenørforretning AS.

Kontrakten er på i underkant av 350 millionar.

https://hirth-himle.no/wp-content/uploads/2021/03/E39-Myrmel-Lunde-kart.jpg

AS Birkeland Entreprenørforretning står for alt tunnel- og portalarbeid. FH Anlegg DA skal utføra alt annet utearbeid. Prosjektet består av utbedring og omlegging av 3,7 km smal og svingete veg i Gaular kommune, nord for Sande.

TILDELING: F.v. ordfører Hans-Erik Ringkjøp, Roald Himle og Miljøfyrtårn-ansvarlig Asbjørn Himle. (Foto: Egil Kvingedal, MEF)

– Dette er ein viktig og stor dag for oss i Hirth Himle. Det er ein jobb som vi har lagt mykje arbeid inn i. Forarbeidet i lag med Fosse Maskin og Transport AS og AS Birkeland Entreprenørforretning har vore framifrå og vi ser fram imot å starta opp, sier Roald Himle i en melding på selskapets nettside.

Større anbud

Til oppfølgning og sanntidsregistrering av massehåndtering, RUH, kvalitetsavvik, timeføring osv i prosjektet vil FH Anlegg DA benytta DITIO-app.

Frode (t.v.) og Christian Fosse, lastet og klar med ny maskin på vei til Fosse Maskin og Transport AS. (Foto: EMSG Norge)

Hirth Himle Entreprenør AS og Fosse Maskin og Transport AS opprettet høsten 2020 arbeidsfellesskapet FH Anlegg DA. Samtidig fikk Hirth Himle sentral godkjenning for veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3.

– Bakgrunnen for samarbeidet var å kunne vera konkurransedyktig i større anbud. Særleg med tanke på utbygging og utbedring av veg, sier Himle.

Han har selv lang fartsstid frå Vassbakk og Stol, der hans siste prosjekt var utbygging av E6 Sør Helgeland.

Kontrakten blir signert etter karensperiodens utløp 7. april, og arbeidet starter opp kort tid etter det. Arbeidet skal være ferdigstilt høsten 2023. Myrmel – Lunde er ein del av Statens Vegvesen si oppgradering av E39 Lavik – Skei.