Ringeriksbanen skal bygges – av Nye Veier AS

For første gang skal en jernbanestrekning bygges av andre enn Bane Nor. Ringeriksbanen skal bygges, og Nye Veier AS får jobben. Forbereder stort fellesprosjekt med jernbane og E16.

Ringeriksbanen skal bygges, med dobbeltspor mellom Hønefoss og Sandvika. Det er en av nyhetene i kommende NTP, avslører regjeringen overfor Aftenposten.

Ikke bare det: For første gang skal en jernbaneutbygging i Norge IKKE utføres av Bane Nor.

Annonse

Det er nemlig regjeringens eget veibyggingsselskap Nye Veier AS som får i oppdrag å bygge Ringeriksbanen. Det skal gjennomføres som et fellesprosjekt med vei og jernbane.

Overtar også veiprosjekt

I dag bygger Statens Vegvesen ny E16 fra Sandvika mot Sollihøgda og Hønefoss. Dagens utbygging stanser ved Skaret. Selskapet har også planlagt resten av strekningen. I tillegg til jernbaneprosjektet til Hønefoss, vil Nye Veier også få overta veioppdraget fra Skaret til Hønefoss.

Fellesprosjektet Sandvika-Ringerike

  • To jernbanetunneler på hhv 23 og 3 km
  • Ny stasjon på Sundvollen
  • 24 km firefelts E16, med flere lange broer

Ifølge samferdelsminister Knut Arild Hareide har både Bane Nor og Veivesenet mottatt nyheten på en profesjonell måte.

– Dialogen med begge er god, sier han til Aftenposten.

Tidlig i 2020 fikk Hareide vite at flere vedtatte jernbaneprosjekter, som på Østfoldbanen, ville bli mye dyrere å bygge enn antatt. Bane Nor hadde oppdaget store områder med dårlig grunn som de ikke hadde oppdaget før. Regjeringen bedyrer at det som skjer nå ikke nødvendigvis er uttrykk for en mistillit til Bane Nor.

Raskere og mer effektivt

– Å prøve noe nytt, innebærer ikke mistillit. Men målet er å bli bedre, øke fremdriften og å bygge raskere og mer effektivt, sier Venstre-leder Guri Melby til Aftenposten.

– Å etablere to konkurrerende miljøer gjør begge bedre. Men det har vært noen store overskridelser på jernbane. Vi er nødt til å tenke nytt, sier Erna Solberg til avisen.

– Dette blir et nytt kapitel i suksesshistorien Nye Veier. Bane Nor sier de har forståelse for vår tenkning, legger Knut Arild Hareide til i samme artikkel.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og Nye Veier-sjef Anette Aanesland. (Foto: Jørn Søderholm)

Taus om E39

E39 mellom Kristiansand og Stavanger er et annet stort prosjekt som Nye Veier har overtatt. De vil også gjerne ta over E39 mellom Stavanger og Trondheim, med de store fjordkryssingene på Vestlandet.

Regjeringen vil ikke si noe nå om dette skal gjøres av Statens vegvesen eller Nye Veier AS. Men Hareide forsikrer at forslaget til NTP vil gjøre Bane Nor til «den store jernbanekjempen» i mange år fremover. Planen er å bygges mer bane både i Trøndelag og i Rogaland, skriver Aftenposten.