Klart for bygging av Stad skipstunnel

– Byggingen av Stad skipstunnel vil fjerne en viktig barriere for skipstrafikken i et av de mest værutsatte og krevende farvannene langs norskekysten. Nå stadfester vi byggingen av prosjektet. Det sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Regjeringen la fram forslag om å bygge Stad skipstunnel for Stortinget den 12. mars.

Bakgrunnen for prosjektet er de spesielle seilingsforholdene rundt Stad. Kombinasjonen av mye vind, havstrømmer og undersjøisk topografi i området skaper store, uforutsigbare bølger og krevende seilingsforhold.

Annonse

Under dårlige værforhold bruker fartøy flere ganger så lang tid på å passere Stad som under gode værforhold. Ikke sjelden må fartøy vente med å passere Stad. Ulykkesrisikoen er også høyere enn på andre kyststrekninger, i tillegg til at stor sjøgang ofte gir skader på utstyr og last.

Første i verden

– Målet med prosjektet er å bedre framkommeligheten og sikkerheten for sjøtransport som skal passere Stadlandet. Det betyr at skipstrafikken ikke skal ha forsinkelser av betydning på grunn av forholdene ved Stad, og at ulykkesrisikoen ikke skal være høyere enn gjennomsnittet for kysten, sier Hareide.

Stad skipstunnel vil bli 1,7 kilometer og skal være dimensjonert for skip på størrelse med hurtigruteskipet MS Midnatsol og en (stor) ringnottråler. Det vil si en seilingsbredde på 21,5 meter, seilingshøyde på 33 meter og en seilingsdybde på 8 meter.

– Dette vil bli den første skipstunnelen i verden av en slik størrelse. Stad skipstunnel er derfor et pionerprosjekt der Norge går foran, sier samferdselsministeren.