Fagarbeidere lærer BIM infrastruktur i anlegg

Han er maskinfører og har tatt anleggslinja på teknisk fagskole. Nå er Thomas Johnsen student på nye BIM anlegg og infrastruktur på Fagskolen Oslo. – Vanvittig potensial til å få ned kostnader med en god digital modell, sier han.

– Vi ser budsjettsprekk på budsjettsprekk i anlegg!

Det sier Thomas Johansen fra Kristiansand. Han er student på Fagskolen Oslos ferske studietilbud BIM Anlegg Infrastruktur.

Annonse

Her handler det om digital og modellbasert prosjektering av infrastruktur i bakken.

Utførende med konsulentbriller

Thomas Johnsen. Maskinfører og BIM-tekniker. Trives bedre ute på jobb og i klasserom enn her på hjemmekontor.

Thomas Johnsen kommer fra utførende del av anleggsbransjen, som ansatt og maskinfører i Repstad Anlegg AS. Han mener BIM-studiet har gitt ham et nyttig innblikk «på den andre siden».

– Her får jeg også rådgiverbriller på. Det er veldig nyttig å lære å se helheten. Jeg ser at bruk av BIM gir et vanvittig potensial til å få ned kostnader. Vi vil spare mye på å bygge en god digital modell før vi bygger i virkeligheten, sier han.

Første kull på BIM-studium

Johnsen har fra før tatt anleggslinja på teknisk fagskole. Dette skoleåret har han vært med på det første kullet i BIM Anlegg Infrastruktur på Fagskolen Oslo.

Studiet er praksisorientert, og består mye av praktisk problemløsning. Akkurat som ute i hverdagen. Det liker han.

– Vi er jo fagarbeidere, det gjør at vi liker å lære gjennom å bruke hendene. BIM-lærerne følger veldig godt med i hva som rører seg både i bransjen og blant studentene. Vi har vært på mange bedriftsbesøk, og hver uke har vi oppsummeringer av undervisninga. BIM-studentene blir bedt om å fortelle hvordan uka har vært, og det som ikke har fungert blir rettet på imponerende raskt, sier Johnsen.

Gemini og Novapoint

– Hva har du lært i løpet av BIM-studiet?

BIM: Infrastruktur i Dronning Eufemias gate i Oslo. (Illustrasjon: Nye Veier)

Illustrasjon fra boken Grunnleggende Novapoint.

– BIM-studiet er jo spekket med opplæring i programmer og metodikk. Gemini og Novapoint setter jeg veldig pris på, og det er også dette som etterlyses i stillingsannonser. Fra min egen erfaring er det entreprenører som bruker Gemini og rådgivere som bruker Novapoint. På BIM-studiet blir jeg kjent med styrker og svakheter ved begge, sier han.

Det undervises også i Navisworks. Det blir ofte brukt for kollisjonskontroller, siden programmet kan «spise» mange filtyper.

– Jeg er veldig fornøyd med at det det er aktuelle og relevante programmer som blir brukt i opplæringa, sier Johnsen.

To uker hos SWECO

Nå i vår er det utplassering. Da skal han inn i omgivelser få maskinførere ser fra innsiden: Konsulentkontor. Nærmere bestemt med to uker hos Sweco hjembyen Kristiansand.

Flere klassekamerater har kommet inn i Sweco i Oslo. Nå i koronatiden kan det bli en nokså annerledes utplassering.

– Jeg har fått inntrykk at jeg skal få være med på ICE-møter og jobbe med VA-prosjektering. Jeg har stor interesse for å prosjektere vei og VA. Det hadde vært veldig hyggelig å være fysisk til stede, flue på veggen. Vi får se om det først og fremst blir en digital utplassering med arbeidsoppgaver, sier han.

– Hvordan har klasseromsundervisninga fungert dette rare året?

Bra i klasserom

Velutstyrte klasserom, men de har vært stengt mye nå i koronatiden. Foran BIM-student Ali Øzturkmen og lærer Steffen Hamborg. BIM-student Thomas Johnsen i bakgrunnen. (Foto: Ingolf Sundfør)

– I de få månedene vi fikk lov til å være på skolen grunnet pandemien fungerte klasseromsundervisningen veldig godt. Alle klasserommene er spekket med den nyeste teknologien. Det å ha en interaksjon med læreren gir god læring. Alle lærerne er mer enn villig til å hjelpe. Det ga oss en stor trygghet som jeg savner når vi er i lockdown.

– Prosjektarbeidet da? Hvordan har det fungert ?

– Studentene på BIM kommer fra mange fagfelt. Fagfolk er gjerne litt snevre, og synes vårt eget fagfelt er viktigst. Vi blir satt sammen i prosjekter. Da lærer vi å samarbeide på tvers av fagfelt, og dette blir veldig virkelighetsnært, sier han.

Underlag fra Doffin

Helt reelle underlag fra Doffin brukes i prosjektene på fagskolen. Samarbeid er et hovedpoeng.

– Vi lærer å samarbeide med alle fagfelt, og ikke bare tenke eget fagfelt. Vi er jo sammen om et byggeprosjekt. Da må alle kunne tjene på det.

– Hvordan har undervisning over Teams fungert?

– Så godt som det kan over nettet. BIM er jo i seg selv en digital plattform, så slikt sett er vi heldige. Pausene overholdes, undervisninga holdes hver dag og det gis oppgaver underveis. Det er selvfølgelig litt mye som kjemper om oppmerksomheten når man ikke er i et klasserom, så det er en utfordring å bli undervist over nettet. Når det stoppet opp i klasserommet, tok lærerne en pause og gikk rundt. Det er ikke like lett over nett.

– Planer etter studiet?

Vil jobbe videre med BIM

– Jeg har opplevd et bærekraftig læringsmiljø som jeg har lyst til å ta med i det firmaet jeg får jobb i. Det som er så greit med BIM-studiet er at det er så bredt nedslagsfelt. Det er kun fantasien som setter grenser. Jeg ønsker å jobbe videre med BIM og de ulike programmene vi har lært. Jeg har en god følelse med å få jobb etter studiet. Tross den merkelige tida vi er inne i. Særlig rådgiver og entreprenører er veldig interessant å jobbe i, sier Thomas Johnsen.

Intervjuet er gjort via faglærer Ingolf Sundfør på Fagskolen Oslo. Studiet BIM Anlegg Infrastruktur er et ettårig studietilbud på fulltid.