Statens vegvesen kommer MEF i møte

Reduserer kravet om garantibeløp/sikkerhetsstillelse i drift- og vedlikeholdskontraktene fra ti til fire prosent.

Det var litt nye takter over Statens vegvesen, da de arrangerte et webinar i januar. Nå er det dialog og samarbeid som gjelder.

– Jeg hadde vært veidirektør i knappe to måneder da jeg var på Arctic Entrepreneur i januar i fjor. Jeg tror aldri i mitt liv jeg har fått så mye kjeft fra talerstolen som jeg fikk i løpet av den konferansen. Da bestemte jeg meg for at her må det gjøres noe. Vi må ta et tak, skape et grunnlag for dialog med maskinentreprenørene i MEF og skape verdier sammen, sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland på webinaret.

Annonse

Fornøyd MEF-sjef

Ett konkret eksempel der Statens vegvesen nå har lyttet til maskinentreprenørene og kommet dem i møte, gjelder kravet om garanti/sikkerhetsstillelse i driftskontraktene. Dette kravet har nå blitt redusert fra ti til fire prosent av kontraktsummen, noe administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb, roste Vegvesenet for på webinaret.

– Jeg vil berømme den endringen vi har sett hos Statens vegvesen det siste året. Jeg opplever at den nye veidirektøren og hennes ansatte er svært tilgjengelige og engasjerte hver gang vi tar kontakt, selv om vi hører fra medlemmer og ansatte at det enkelte steder tar tid å få den samme kulturen etablert, sa hun.

– Mange maskinentreprenører lever nå i en krevende tid, også med tanke på likviditet, og vi opplever at Vegvesenet tar oss på alvor når vi ytrer vår bekymring. For eksempel ved å redusere kravene til garanti i driftskontraktene. Vi tok kontakt på vegne av våre medlemmer, og fikk tilbakemelding etter én uke om at dette ville de gjøre noe med, sa Brodtkorb tilfreds.

– Skulle bare mangle

Divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo, skrøt til gjengjeld av tydeligheten fra MEF og maskinentreprenørene.

– Næringen har vært veldig god til å kommunisere klart og tydelig med oss angående grunnleggende forventninger. Når det gjelder garantikrav, så skulle det jo bare mangle om ikke vi var i stand til å avklare det på en relativt rask måte. Jeg synes det er veldig positivt at vi kan ha en slik god dialog og kommunikasjon, sa han.