Setter opp 60 tonns el-vogntog i langtransport

El-lastebil er ikke bare for lokalkjøring. Nå skal DHL prøve ut 60 tonns vogntog med elektriske Volvo FH i langtransport. Hvor lang da? Kanskje ikke så lang som du tror….

Elektriske lastebiler begynner å bli et «kjent» syn. Volvo har lenge ligget i front, og elektrifisert flere modeller.

I Oslo har sågar Tom Wilhelmsen tatt el-versjoner av mellomstore Volvo FE tippbiler inn i sin produksjon.

Annonse

Øvelse: Prøv når du leser videre å erstatte ordene «logistikksektoren» og «gods» i teksten med henholdsvis «anleggsbransjen» og «masser» eller «skogsnæringen» og «tømmer». Kan hende det vil se kjent ut.

El-lastebil i regional transport

Nå tar godstransportøren DHL Freight elektrifiseringen et skritt videre. I et samarbeid med Volvo Trucks har DHL satt seg fore å fremskynde innføringen av tunge elektriske lastebiler som skal brukes til regional transport i Europa.

– Den samlede innsatsen markerer nok et viktig skritt mot klimanøytrale transportløsninger, sier Volvo Trucks i en pressemelding om den saken.

Så langt har elektriske lastebiler hovedsaklig vært brukt over kortere avstander i byer og tettbygde områder. Nå har DHL Freight og Volvo Trucks satt i gang et prosjekt med fokus på tungtransport over større distanser.

60 tonns vogntog

60 tonns modulvogntog. (Foto: Volvo / DHL)

Samarbeidet inkluderer verdens første pilottester av en fullelektrisk Volvo FH-lastebil med totalvekt på opptil 60 tonn. Fra mars vil lastebilen være i drift mellom to DHL Freight-terminaler i Sverige. Det er en avstand på omtrent 150 kilometer.

15 mil, ja. Legg merke til at det er ruta som er 15 mil, ikke lastebilens rekkevidde. Poenget med testen er ikke å optimalisere tonn-kilometer pr kWh, men å skaffe erfaring og kunnskap.

– Under prøveperioden vil Volvo og DHL Freight få viktig erfaring og informasjon om oppsett og drift av en tilpasset ladeinfrastruktur. Innsikten vil bidra til å optimalisere den rette balansen mellom avstand, lastevekt og ladepunkter i den daglige trafikken, sier Volvo.

Den kunnskapen er viktig i den videre utviklingen.

Redusere utslipp til null

– Målet vårt er å redusere alle logistikkrelaterte utslipp til null. Viktige milepæler har allerede blitt oppnådd i møte med dette: Sammenlignet med 2007 har DHL-konsernets CO2-effektivitet forbedret seg med 35 prosent. Vi trenger imidlertid innovative teknologiske løsninger og sterke partnerskap på denne reisen. Jeg er trygg på at vårt sterke samarbeid med Volvo Trucks, et av de største lastebilmerkene i verden, vil hjelpe oss nå våre ambisiøse miljømål i veitransportsektoren.

Det sier administrerende direktør Uwe Brinks i DHL Freight i pressemeldingen fra Volvo.

Volvo Trucks sier her at de er en pådriver for det nødvendige skiftet mot fossilfri transport ved å gjøre overgangen til elektrifisering så sømløs og effektiv som mulig, noe man oppnår ved å ta hensyn til alle aspekter av økosystemet for elektrifisering, inkludert lading, ruteplanlegging, kjøretøy, service og annen støtte.

El-lastebiler kommer

Elektriske lastebiler kommer, vær du sikker. Uansett hvor mye dieselentusiaster og el-fornektere flirer og fnyser av det.

– Transportbransjen endres raskt. Å være bærekraftig er et stadig viktigere mål for mange av våre kunder. Vi tilbyr effektive transportløsninger som hjelper bedrifter med en rask overgang til fossilfrie drivstoff som elektrisitet. Vi har et langvarig samarbeid med DHL Freight. Deres brede og globale ekspertise innen logistikk gjør at vi kan studere forutsetningene for å komme videre med dette teknologiskiftet, og tilpasse det til kundenes behov og deres type transportvirksomhet, sier Volvo Trucks-sjef Roger Alm.

DHL Freight er pådriver for flere bærekraftsprosjekter og fossilfrie teknologiprosjekter, og de har innført et klimafokusert transportprogram i Sverige.

Betaler ekstra for klimavennlig transport

Kunder som bruker programmet betaler et fast tilleggsgebyr for hver pakke eller pall som sendes, og de ekstra inntektene blir investert i miljøvennlig teknologi i det svenske nettverket.

– Logistikksektoren står overfor en stor utfordring – som samtidig gir en stor mulighet – avkarbonisering av godstransport. Samarbeidet med Volvo Trucks hjelper DHL Freight med å spille en enda større rolle i overgangen til bærekraftige transportalternativer, og det er viktig dokumentasjon for vår langsiktige strategi mot klimanøytral transport, forklarer Robert Zander.

Han er administrerende direktør i DHL Freight Sweden.

På slutten av fjoråret startet Volvo Trucks i Nord-Amerika salget av VNR Electric, og i år starter salget i Europa av tunge elektriske lastebiler.