Norge kjøper flest el-kompressorer i Europa

Dette er Jon-Andreas Ellefsens nye yndlinger: Atlas Copco elektriske E-Air kompressorer. Norge kjøper flest av disse i hele Europa. De er fleksible saker. Den minste kan lage (litt) luft fra en 16A stikkontakt. Den største står bare og venter på sin første større pælejobb. Hvor mye strøm trenger de, egentlig?

LANGHUS: – Vi får ofte inn nye produkter. Ikke alle engasjerer like mye. Men disse engasjerer meg virkelig!

– Hvorfor?

Annonse

– De er så fleksible i forhold til mye annet. De kan brukes til alt.

Atlas Copco E-air el-kompressorer

Det sier salgssjef Jon-Andreas Ellefsen i Atlas Copco Power Technique Nordic. Han snakker om Atlac Copco E-Air VSD-serien av el-drevne kompressorer. Entusiasmen henger nok litt sammen med at hans avdeling selger flest av de elektriske anleggskompressorene i Europa.

– Det er moro å være pilot for konsernet i Europa. Sverige har også gjort det bra med dem. Men det er her i Norge de har solgt best. Det er moro å bli tatt godt imot, sier Ellefsen.

5-31 kubikkmeter luft

Serien består av fire maskiner i ulike størrelser. Minstemann H185 VSD er en 5,4-kubikker, mens den største leverer opptil 31,2 kubikkmeter. Men de tallene er ikke absolutte.

Her er det mye «hvis-om-atte-dersom» i hva kompressorene leverer av trykk og luftmengde.

De er nemlig frekvensregulerte, og kan stilles inn til å levere luft innenfor relativt store spektre av trykk (bar) og luftmengde (liter). Det kan være nyttig på enhver kompressor som skal brukes til mer enn én ting. På disse elektriske kompressorene har frekvensreguleringen en ekstra nytte. Du kan nemlig lage luft med den strømmen du har tilgjengelig.

Du må ikke på død og liv ha en 63A 400V-kurs i en kabellengdes avstand for å få liv i den minste kompressoren. Det holder med en vanlig 16A stikkontakt.

Lager luft med den strømmen du har

– Det må du forklare…?

– La oss si at du er på en byggeplass. Det brukes strøm til så mye. La oss si at du har 50A igjen å lage luft for. En femkubikker skal ha 63A, men det følger med overganger til 32A og 16A. Du kan koble til den strømmen du har. Kompressoren tilpasser seg, og lager luft av den strømmen den får.

– Kan du lage luft med strøm fra en 16A kurs?

– Ja, men du får mindre luft. Mindre liter, altså. Den minste leverer 5-600 liter ved ti bar på 16A strøm. Det er jo noe. Frekvensreguleringen gjør disse utrolig fleksible. En kompressor har en installert effekt som kan brukes til to ting: Trykk eller luftkapasitet. Hvis du senker trykket, så vil en tradisjonell maskin ikke gi mer luft, bare lavere forbruk. Disse skjønner at hvis du senker trykket og energiforbruket går ned under installert effekt, så kan du heller gi høyere kapasitet med det trykket du har satt. De utnytter den installerte effekten og den energien de får tilført.

– Hva vil det være nyttig for?

– Disse maskinene kan brukes til alle mulige applikasjoner. Fra håndholdt boring på seks bar til fiberblåsing på 13-14 bar. Eller sandblåsing på ti. Du slipper å ha forskjellige kompressorer til ulik bruk. Og igjen: Du kan koble til den mengden strøm du har tilgjengelig, og lage luft ut av det, sier Ellefsen.

Innendørs bruk

En elektrisk kompressor har en åpenbar fordel på sine dieseldrevne brødre for arbeid innendørs. Der må kompressoren stå ute, og man må drasse lange slanger inn i bygget.

En el-kompressor er bare å ta med inn, og bruke hvor som helst.

Han har solgt totalt 36 maskiner siden de kom i fjor. De fleste til utleie, der de etter sigende er mye ute. Men problematikken med utilstrekkelig strømtilførsel er velkjent. Dette er ikke maskiner du kan drive på en skjøteledning fra kontakten i naborommet.

Den lille 5,4-kubikkeren skal ha 63A strøm 400V for å yte maksimalt. En mellomstor 13-kubikker – den største på egne hjul – skal ha 130A. Sjæfen Sjøl, 31-kubikkeren 1100 VSD skal ha en strømtilførsel på voksne 350A for å levere for fullt.

– De mindre maskinene på hjul har vi hatt inne siden i fjor. 1100-en fikk vi inn nå nylig. Det grønne skiftet er her. Før eller siden er det noen som trenger den. Vi ville ta den inn for å låne den ut. Flere brønnborerfirmaer har vært på banen. De ser for seg å bruke den på pælejobber. Det er kanskje mest den retningen for den maskinen.

– Hvorfor akkurat pælejobber?

– Da trenger de ikke like høyt trykk som i brønnboring. Der trenger du trykket for å løfte væskemengde ut av hølet. Her er det bare banking av pæler. Da er det luftmengde som gjelder. Den går «bare» opp til 14 bar trykk. Normalt brukes 20 bar på pælejobber, men de tror det vil fungerer. Nå gleder vi oss til å få den ut i prøvekjøring på første jobb, sier Jon-Andreas Ellefsen.