– Nordmenn kan slite med å få tak i utstyr

Covid-19 og en akutt mangel på containere har skapt problemer for varetransporten inn til Norge, ifølge en pressemelding fra Wee Gruppen.

– Dette kan få konsekvenser for nordmenns innkjøp av maskiner og utstyr i 2021, forteller Rune Wee. Han er daglig leder i Wee.no, som driver importvirksomhet og salg av maskiner og utstyr.

– Stor eksport fra Kina i fjor, både i form av forbruksvarer og Covid-relatert helseutstyr, har pågått samtidig som den kinesiske importen er kraftig redusert. Dette har ikke bare ført til mangel på containere i Kina, men over hele Asia. Dermed oppstår det utfordringer med å frakte varer både til og mellom europeiske land. Som en konsekvens er transportraten femdoblet siden samme periode i fjor, sier Rune Wee.

Annonse

Kraftig prisøkning

Dette vil også bety en økning av prisene på ulike varer fremover, ifølge Wee.

– Trolig ser vi på en prisøkning på minst 10 prosent. Dette vil selvsagt også avhenge av krone- og dollarkursen fremover. Men kanskje mest alvorlig for mange bedrifter er utfordringen med å få tak i nok varer, sier han.

Rune Wee, daglig leder i Wee.no. (Foto: Wee Gruppen).

Rune Wee tror trenden fra 2020 vil fortsette godt inn i det nye året.

– Så lenge vi har Covid å slite med, blir nok markedet være ganske uforutsigbart. Det blir trolig ikke noen vanlig sommer i år heller, og da vil interessen for maskiner og hageutstyr holde seg stabilt høy. Utstyr som dumpere, fliskuttere, små gravemaskiner og vedhuggere har vært og vil trolig fortsatt være populære i tiden som kommer. Så er spørsmålet om markedet kan levere produktene, avslutter han.