Store besparelser med utstyrskontroll

Stadig flere kunder etterspør fakturaer med detaljert timeføring på bruk av utstyr. Les om hvordan du kan enkelt dokumentere timebruken med et tastetrykk.

Dette trenger du å vite om utstyrskontroll

Uansett om du er en utleier eller leietaker av maskiner og utstyr forenkler sporing din fakturering. Med ABAX Utstyrskontroll blir det automatisk loggført hvor og når en maskin er tatt i bruk. Maskinens posisjon spores og vises til enhver tid i et live GPS-kart. Dokumentasjonen gir deg et nøyaktig underlag for å fakturere faktisk tidsbruk ut til kunde.

Utstyrskontroll gir deg med kontroll over:

  • Hvor utstyret befinner seg til enhver tid
  • Antall timer maskinen har vært i bruk i valgt område
  • Varsel når utstyret går utenfor område, Geofence
  • Tidspunkt for innkjøring i et område
  • Oversikt over vedlikehold på utstyr
  • Temperatur historikk

Full oversikt over vedlikehold og serviceavtaler

Hektiske arbeidsdager gjør at mange bedrifter mangler oversikt over når maskinene har neste serviceavtale eller kommende vedlikehold. Ved bruk av ABAX Utstyrskontroll med sporing får du oversikt over antall brukstimer og serviceintervaller på dine maskiner, der du varsles om nødvendig vedlikehold basert på bruk eller valgte tidsintervaller.

Annonse

Løsningen gjør at serviceavtaler ikke glemmes, og du unngår at mindre skader og slitasje utvikler seg ikke til større og kostbare reparasjoner. Kort fortalt en hjelp til å  holde en fullt fungerende maskinpark som vedlikeholdes til lavest mulig pris.

Hvorfor sparer du penger med utstyrskontroll?

Vedlikehold av maskiner og utstyr bedriftens ansvar. Dersom dette følges opp manuelt øker sjansen for feilberegninger, og kostnaden kan bli høy dersom garantien utløper og oppdrag ikke kan utføres til avtalt tid. Det er ikke uvanlig at det utføres vedlikehold på maskiner og utstyr både for tidlig eller for sent i forhold til det faktiske behovet.

Uten digital oversikt og effektiv planlegging risikerer du uforholdsmessig høye utgifter ved:

  • Unødvendig bytting av deler og vedlikehold på maskiner
  • Dårlig planlegging og stor avstand mellom utstyr og maskiner som trenger tilsyn.
  • Det kan bli dyrt når vedlikehold og servicer går i glemmeboka og utstyret slutter å virke og garantien utløper.

Kontaktperson i ABAX er Ola Stormoen.

Konklusjon

ABAX Utstyrskontroll sikrer at dine kunder får dokumentasjon på antall brukstimer i prosjektet. Faktureringsprosessen forenkles, og kundeservicen forbedres. I tillegg kan manglende vedlikehold utgjøre en sikkerhetsrisiko for ansatte. Med automatisk loggføring av timebruk og påminnelser om service og vedlikehold vil driften av maskinparken bli mer effektiv og lønnsom.

Vil du vite mer?

Ta kontakt på: Tlf: +47 948 26 380 eller email: ola.stormoen@abax.no

Eller du kan lese mer her: https://www.abax.com/no/utstyrskontroll