Norsk Bergindustri – på vei mot en bærekraftig mineralnæring

Næringsdepartementet har gitt Norsk Bergindustri tilsagn om tilskudd til innføring av Towards Sustainable Mining (TSM). – En svært gledelig anerkjennelse av vår bransjes bærekraftsarbeid, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.

Det ytes totalt et tilskudd på inntil 2,46 millioner kroner i perioden frem til og med 2024.

– Avgjørende for det grønne skiftet

Nfd skriver i en pressemelding at “Mineraler er avgjørende for det grønne skiftet, og regjeringen er opptatt av at Norge skal ha en bærekraftig mineralnæring. TSM er et godt tiltak i bærekraftsarbeidet i mineralnæringen. Med dette systemet kan bransjen synliggjøre arbeidet de gjør på bærekraft”.

Annonse

I mars i fjor signerte Norsk Bergindustri avtalen «Mot en bærekraftig mineralnæring (TSM)». Dette er et program utviklet av Mining Association of Canada (MAC) for å forbedre miljø- og sosial praksis innenfor mineralnæringen.

– Når Norsk Bergindustri jobber for en mer bærekraftig mineralnæring, tar vi utgangspunkt i næringens største utfordringer i dag, for eksempel ressursutnyttelse/bruk av overskuddsmasser, utslipp av støv/støy/kjemikalier, godt naboskap og HMS, uttaler Hall.

Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri. (Foto: Norsk Bergindustri).

– Vil komme svært godt til nytte

For de land som har tatt i bruk dette verktøyet viser det seg ifølge Norsk Bergindustri at det er et godt utgangspunkt for god dialog med ulike lokalmiljøer, grupper som er skeptisk til bergindustrien og sentrale myndigheter ellers.

– Tilskuddet fra Nfd vil komme svært godt til nytte gjennom blant annet utvikling av en digital plattform for rapportering, i tillegg til bla prosjektledelse og opplæring underveis. Norsk Bergindustri ser frem til å kunne visualisere og kommunisere miljøinnsatsen på en enkel og troverdig måte for omverdenen, avslutter Anita Hall.

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien.