LNS fikk E6 Kvænangsfjellet

Bygging av nye E6 Kvænangsfjellet havnet på nordnorske hender. LNS har fått oppdraget av Nye Veier. – Vi skal ikke være husmenn i egen landsdel, sier en særdeles stolt Frode Nilsen i LNS.

Nye Veier har valgt å gå videre med grupperingen Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) og Asplan Viak for bygging av ny E6 Kvænangsfjellet.

Det framgår av en pressemelding fra Nye Veier.

Annonse

– Med LNS får vi en kompetent og solid norsk aktør som kjenner de klimatiske forholdene i nord. Vi er trygge på at entreprenøren vil bidra til at Nye veier når sine prosjektmål – blant annet om en skade- og ulykkesfri anleggsplass, at vi minimerer klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø og at vi gjennomfører prosjektet med minimale midlertidige og varige konsekvenser for reindriftsnæringen, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Anleggsstart til sommeren

Stortinget vedtok å overføre prosjektet til Nye Veier i juni 2019. Anleggsstart er forventet til sommeren.

– Jeg er svært tilfreds med at vi allerede har en entreprenør på plass, og snart er i gang med selve jobben som skal gjøres i prosjektet, sier Aanesland.

Planområdet strekker seg fra Oksfjord i Nordreisa kommune til Karvika i Kvænangen kommune. Total veilengde er på ca. 24 kilometer. Veien har utfordrende kurvatur for større kjøretøyer, og er relativt ofte stengt eller kollonnekjørt vinterstid på grunn av utfordrende værforhold. Fjellovergangen er svært utsatt for sterke vinder og drivsnø, i tillegg til en skredfarlig strekning på vestsiden av fjellet.

Planforslaget bygger på en løsning med to tunneler: Mettevolltunnelen og Kvænangsfjelltunnelen, samt punkt- og strekningsvise optimaliseringer på eksisterende veg.

E6 Kvænangsfjellet var stengt 80 ganger forrige vinter. Prosjektet skal gjøre fjellovergangen til en mer forutsigbar ferdselsvei vinterstid.

Legendarisk veistrekning

Frode Nilsen, LNS.

– Jeg er utrolig glad og stolt over at Nye Veier valgte LNS som entreprenør til ny veiparsell over Kvænangsfjellet. Kvænangsfjellet er nærmest en «legendarisk» veistrekning hvor værforholdene kan være ekstreme og utfordrende, sier LNS-sjef Frode Nilsen.

Nå starter en konkretiseringsfase hvor LNS skal underbygge sitt tilbud med konkrete tiltak og planer. Etter en vellykket konkretisering, skal partene samhandle og optimalisere prosjektet.

– Vårt mål er at prosjektet skal sikre en trygg og fremkommelig vei over Kvænangsfjellet hele året. I fjor vinter var fjellovergangen stengt nesten 80 ganger. Da er eneste omkjøringsvei via Finland fra Skibotn, en strekning på omkring 70 mil. Det sier seg selv at dette prosjektet er etterlengtet i regionen. Vi ser frem til en god konkretiseringsfase og påfølgende optimalisering med LNS som skal gjøre prosjektet enda bedre enn hva det i utgangspunktet er, sier utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier. Han er byggherrens ansvarlige for denne utbyggingen.

Fra før av er Nye Veier og Rambøll i gang med detaljregulering av prosjektet. Disse planene har vært på høring og offentlig ettersyn, og venter på sluttbehandling i de to kommunene Nordreisa og Kvænangen.

LNS har hatt flere store prosjekter i Nord-Troms og Finnmark.

Arktisk kompetanse

– Vår arktiske kompetanse kommer til sin fulle rett i dette prosjektet. Det er ingen tvil om at her trenges det en entreprenør som «har vært ute en vinterdag før», sier Frode Nilsen.

Dette er LNS´ første kontrakt med Nye Veier. Frode Nilsen understreker at Nye Veier er en særdeles kompetent oppdragsgiver og setter store krav til sine entreprenører. Byggherrens evaluering er basert etter såkalt etter BVP – Best Value Procurement.

Nilsen sier seg særdeles stolt over at LNS fikk toppkarakterer på nesten alle punktene selskapet ble evaluert på.

CEEQUAL-sertifisering «very good»

Prosjektet skal miljøsertifiseres etter CEEQUAL på nivå «Very Good».

– Prosjektet skal gå over tre år og sikrer sysselsetting for mange av våre jenter og gutter fremover. Som nordlending er jeg særdeles stolt over at det finnes selskaper i vår landsdel som kan være med på slike store prosjekter. Vi skal ikke være husmenn i egen landsdel, sier han.

Med på laget har LNS fått Asplan Viak med Typsa på prosjektering og Otera Traftec til elektroarbeidene.

– Alle disse var særdeles viktige for at vi skulle lykkes i å vinne dette prosjektet. Jeg vil også trekke fra teamet som har jobbet frem prosjektet hos LNS. Det er levert et arbeide på et særdeles høyt nivå. Det er en helt fantastisk og ekstraordinær kvalitet som er levert i tilbudsfasen, sier han.