Ledige IA-midler til bedriftsprosjekter

– Fortsatt er det ledige midler i IA-avtalen til bedrifter i bygge- og anleggsbransjen som vil etablere prosjekter for å redusere sykefravær, slitasjeskader og frafall.

Av: Per Olav Berg

Det sier Gudmund Engen, som er prosjektleder for IA-avtalens bransjeprogram for bygge- og anleggsbransjen. Bransjeprogrammet får bevilget statlige kroner for perioden 2019 til 2022 for å utvikle og gjennomføre tiltak som kan redusere sykefraværet i bransjen. Et 20-talls bedrifter i bransjen deltar i programmet, og noen har allerede etablert prosjekter.

Annonse

Oppfordrer bedrifter til å søke

Prosjektlederen oppfordrer flere bedrifter til å komme med forslag til prosjekter som kan forebygge sykefravær og frafall og som kan målrette innsats mot lange og hyppig gjentagende sykefravær. Prosjekter som harmonerer med IA-programmets overordnede målsetting kan søke økonomisk støtte til gjennomføringen.

– IA-bransjeprogrammet vektlegger blant annet å se på hvordan man kan redusere tunge løft og ugunstige arbeidsstillinger gjennom bedre planlegging og organisering av arbeidet ute på bygge- og anleggsplassene. To virkemidler står foreløpig sentralt; digitalisering og automatisering, sier Engen.

Gudmund Engen er prosjektleder for IA-avtalens bransjeprogram for bygge- og anleggsbransjen og vil gjerne høre fra bedrifter som har ideer til prosjekter.

Delprosjekter

I programmet er ulike tematiske årsaker til sykefravær og frafall delt inn i ulike delprosjekter. Delprosjektene bygger på innspill fra bransjeforeninger i BNL, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmannsforbund, Statens arbeidsmiljøinstitutt – Stami og deltagende bedrifters egendefinerte behov:

  • Utvikling og testing av utstyr og metoder
  • Måling og evaluering av helserisiko
  • Risikostyring i prosjektering – utvikling og tilpasning av «HMS i BIM»
  • Lederopplæringsprogram for en inkluderende arbeidsplass
  • Erfaringsoverføring av beste praksis til resten av bransjen

Spennende prosjekter – gode resultater

I flere av bransjene er det igangsatt prosjekter som forhåpentlig vil resultere i lavere sykefravær og frafall.

Malermestrenes Landsforbund, i samarbeid med BNL og nLINK, tester ut effekten av å bruke robotlift for vasking og maling av større bygninger.

Seks anleggsentreprenører tester ut vibrasjonsreduserende modifikasjoner av utstyr og bedre arbeidsmetoder. Stami kvalitetssikrer faglige resultater.

Sammen med Stami er fem større entreprenørselskaper i gang med å teste ut et helt nytt konsept med en «ryggskinne», som ved hjelp av fjæring og mekanisk overføring sørger for å avlaste muskulaturen i armene når du arbeider med hendene over skulderhøyde.

Boligprodusentenes forening og Norske Trevarer har etablert trestøvprosjektet. Formålet er å forebygge helserisiko knyttet til luftveiene for personell i trevareproduksjonen. 40 trebearbeidende bedrifter, samt Arbeidstilsynet og Stami, deltar i dette delprosjektet.

Fem asfaltentreprenører, i samarbeid med Rikshospitalet og Stami, gjennomfører et prosjekt med bruk av lavtemperaturasfalt. Bakgrunnen er at denne type asfalt gir asfaltører et sunnere arbeidsmiljø.

Mesta har et kartleggingsprosjekt, ledet av Stami, der de ser på dieseleksponering ved rehabilitering eller nybygging av tunneler.

EBA leder et prosjekt for å etablere en ny ergonomiportal. Her skal mange av resultatene fra IA-programmet dokumenteres og formidles. Målgruppen er primært bedriftshelsetjenesten, vernetjenesten og førstelinjeledere.

Malermestrenes Landsforbund er med i et prosjekt for å teste ut effekten av å bruke robotlift for vasking og maling av større bygninger.

Planlagte aktiviteter

I denne fireårs-perioden for bransjeprogrammet er det planlagt flere aktiviteter. Gudmund Engen opplyser at et prosjekt for støybeskyttelse er under planlegging og vil bli rullet ut i relevante bedrifter i løpet av 2021.

– I samarbeid med MEF og interesserte bedrifter vurderer vi et prosjekt som kan se på ulike metoder for å redusere helkroppsvibrasjoner. Her er det bare for bedrifter å henge seg på, sier Engen.

Han legger til at programmene i NHO-området samarbeider om et lederopplæringstilbud.

– Lederopplæring kan være et av flere virkemidler for å etablere et godt arbeidsmiljø på en byggeplass. Opplegget utarbeides med bidrag fra enkelte av deltagerbedriftene, og forventes å bli et nyttig verktøy for spesielt de litt mindre bedriftene.

For de deltagende bedriftene er det etablert en ordning med økonomisk støtte til bedriftsinterne prosjekter. Prosjektene må ha en målsetting som harmonerer med IA-programmets overordnede mål, og kunne være en inspirasjon for andre bedrifter med lignende problemstillinger. Det er viktig å lære av hverandre i arbeidet med å forbedre HMS, avslutter Gudmund Engen.

Fakta om helseplager og skader

Hvert år blir mellom 15.000 og 20.000 personer innen bygg og anlegg sykmeldt i mer enn to uker på grunn av arbeidsrelaterte helseplager og skader. Til sammen utgjør dette 10.000 årsverk.

– Programmets mål er å redusere fraværet med 10 prosent, øke bevisstheten om et inkluderende arbeidsliv og redusere frafall fra næringen. Det kan vi oppnå med et bedre fysisk arbeidsmiljø, bedre planlegging og tilrettelegging for enda større arbeidsglede og trivsel på arbeidsplassen, sier prosjektleder Gudmund Engen.