Følg byggingen av Trysfjordbrua via webkamera

Nå kan du via webkamera følge byggingen av den 537 meter lange og 60 meter høye brua over Trysfjord i Kristiansand kommune. Brua er den største konstruksjonen i Nye Veiers E39-prosjekt fra Kristiansand til Mandal.

Link til webkameraet finner du her, og det er tilgjengelig for alle. Det skjer gjennom et samarbeid mellom byggherre Nye Veier, totalentreprenør AF Gruppen og deres kristiansandsbaserte underentreprenør Kruse Smith som bygger brua.

– Trysfjordbrua en mektig konstruksjon som skal bære firefelts, trafikksikker motorvei over fjorden. Det er en spennende prosess å følge. Nettkameraet er fritt tilgjengelig for alle, sier Harald J. Solvik, prosjektsjef i Nye Veier i en pressemelding.

Annonse

Harald J. Solvik er Nye Veiers prosjektsjef for Kristiansand vest-Mandal øst. (Foto: Nye Veier).

Man blir møtt av oversiktsbilde som viser begge søylene. Ved å bruke musepekeren, kan man holde den over aktuelt sted i oversiktsbildet, klikke på det, og får et tettere mer detaljert utsnitt.

De to søylene som skal bære konstruksjonen ble reist gjennom døgnkontinuerlig glidestøp i et imponerende tempo. Arbeidet tok 20 dager, og ble ferdig akkurat i tide til julefreden senket seg over anlegget i 2019. Første halvdel av 2020 foregikk et stort arbeid med å bygge søylehoder og legge alt til rette for de avanserte arbeidene med å strekke ut brua.

Siden sommeren 2020 har publikum fått se at to «T-er» vokser frem. Ved årsskiftet 2020/2021 er arbeidet på vestre søyle kommet lengst. Den bærer i skrivende stund omtrent 70 meter med firefelts veibane i 24 meters bredde.
Brua er en «fritt frem-bru» – en bru som støpes i likevekt ut fra søylene. Trysfjordbrua er blant de største konstruksjonene som realiseres i forbindelse med Nye Veiers utbygging av ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand vest og Mandal øst.

Fakta om Trysfjordbrua

Lengde: 537 meter.
Høyde i vest: 64 m.o.h
Høyde i øst: 55,5 m.o.h.
Bredde: 24 meter
Byggetid: Sommer 2019 – vinteren 2022
Arbeidstimer: Totalt for hele brua er det beregnet omtrent 74 årsverk. I tillegg kommer timer utført av underentreprenører. Samlet antall årsverk på ferdigstilling er beregnet til cirka 100.
Kilde: Kruse Smith