400 millioner nye veikroner ligger klare til fylkene

Stortinget ga 400 millioner ekstra til vedlikehold av fylkesveier. Nå kan fylkeskommunene søke om disse pengene. – Et løft for fylkesveinettet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det glade budskap utgikk fra hans departement den siste dagen i årets første uke. Altså sist fredag.

Pengene ble bevilget av Stortinget på tampen av fjoråret. Midlene er spesielt rettet mot generelt vedlikehold av fylkesveier.

Annonse

Ekstra løft til bedre veier

Samferdselsminister Knut Arild Hareide. (Foto: Jørn Søderholm)

– Stortinget økte i fjor tilskuddsordningen for vedlikehold av fylkesveier med 400 millioner kroner. Nå kan fylkeskommunene søke om disse pengene i 2021. Dermed sørger vi for at også fylkesveinettet får et ekstra løft. Det gir bedre og tryggere veier, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Dette er midler som kommer i tillegg til prosjekter og tiltak allerede planlagt av fylkeskommunene for 2021.

Gylden sjanse

– Derfor fører dette til enda mer vedlikehold av fylkesveien. Mange steder er det store behov for oppgradering. Nå har fylkeskommunene en gylden sjanse til å få ekstra midler til dette, som de har etterspurt mange ganger. Jeg håper de benytter seg av den, til beste for folk og næringsliv i hele landet, sier Hareide.

Ikke spesielt til fiskeambulansene

De ordinære midlene i denne potten – drøyt 91 millioner – var øremerket distrikter der de smått beryktede «fiskeambulansene» herjer veiene.

Altså ommråder der sjømatnæringen er spesielt viktig. De nye 400 millionene har ikke den begrensningen.

Ordningen forvaltes av Statens vegvesen, og søknadsfristen er 15. februar.