Fossilfritt på Sørlandet

Når Fagskolen i Agder nå skal samlokaliseres i Grimstad, er miljøhensyn høyt prioritert. Grunnarbeidene for den nye skolebygningen har akkurat startet, og alt skal foregå fossilfritt.

Ved nyttår 2020 ble Fagskolen i Kristiansand og Sørlandets Fagskole slått sammen til Fagskolen i Agder. Skolen, som har totalt ca. 500 studenter og 40 ansatte, er i dag lokalisert på to «campuser»; i Kristiansand og Grimstad. Høsten 2022 skal skolen samlokaliseres i et helt nytt bygg i Grimstad. Anleggsmaskinen var på besøk på anleggsplassen en drøy uke etter oppstart av grunnarbeidene.

Skole og tannklinikk

– I dette prosjektet tar Agder fylkeskommune ytterligere steg i retning av mer klima- og miljøvennlige byggeprosjekter. Vi har krav til fossilfri byggeplass, hvilket betyr at det ikke skal brukes fossilt brensel i noen del av prosjektet. Bygget vil være et plusshus som produserer mer energi enn bygget vil forbruke, og det har vært sterkt fokus på innovative løsninger.

Annonse

Det uttalte Agder fylkeskommunes prosjektleder Geir Gjeruldsen på fylkeskommunens nettsider like etter at kontrakten med totalentreprenør BRG Entreprenør AS ble skrevet under i august i år.

Foruten fagskolen skal også en ny offentlig tannklinikk inn i de nye bygningsarealene. Det blir to separate bygningsdeler, med felles parkeringskjeller under bakken. Samlet areal er 9200 kvadratmeter. Hele prosjektet har en total prosjektkostnad på 321 millioner kroner (inkl. mva.), og skal etter planen være ferdigstilt i august 2022.

MILJØFOKUS: Alle arbeider blir utført av maskiner som går på biodrivstoff eller elektrisitet. Begge disse boreriggene går på biodiesel. (Foto: Runar F. Daler).

Elektrisk, hybrid og biodiesel

– Dette er ett av de første, og foreløpig største, fossilfrie prosjektet på Sørlandet. Vi benytter et internt tankanlegg, slik at vi har kontroll på alt drivstofforbruk på prosjektet. Vi må rapportere forbruket av biodrivstoff jevnlig til byggherren, sier Jon Terje Midtbø, prosjektleder i BRG Entreprenør AS til Anleggsmaskinen.

– Alt arbeid blir utført av maskiner som går på biodrivstoff eller elektrisitet. Vi har en 40-tonns Komatsu HB365 hybrid gravemaskin på plass allerede, og to borerigger som selvfølgelig går på biodiesel, forteller Kurt Palm. Han er prosjektleder i Heldal Entreprenør AS, som er underentreprenør for BRG og har alle grunnarbeider og det meste av anleggsgartnerarbeidet i prosjektet.

– I tillegg vil vi få inn flere helelektriske maskiner etter hvert. Det er jo ikke så mange elektriske anleggsmaskiner å oppdrive ennå, men til anleggsgartnerarbeid og andre mindre arbeider senere i prosjektet vil vi nok få inn 3,5- og 6-tonnere som vil være el-maskiner, sier han.

HØSTEN 2022: Omtrent slik vil det hele se ut når det står ferdig om knappe to år. (Tegning: BRG Entreprenør AS/Filter Arkitekter AS).

Massetransport unntatt miljøkrav

De nye fagskole- og tannklinikkbygningene er tegnet av Filter Arkitekter AS, og skal bygges på en naturtomt like i nærheten av Universitetet i Agder campus Grimstad, vest for sentrum av byen.

– Dette er en stor fjelljobb. Hele 18 000 kubikkmeter med fast fjell skal sprenges vekk. Det er faktisk sprengning på 100 prosent av tomta her, og vi utfører alt arbeidet selv. Denne første uka har vi drevet med rensk og boring, og vi har allerede skutt et par-tre salver, sier Kurt Palm.

– Vi prøver å bruke så mye som mulig av massene internt på området, enten i forbindelse med dette prosjektet, eller på et boligprosjekt og et infrastrukturprosjekt rett ved siden av her, som vi også er involvert i. Dumperne kjører da naturligvis fossilfritt inne på området. Vi har et mobilt knuseverk, som også går på biodiesel, og vi knuser og gjenbruker i så stor grad som mulig. Likevel er det selvfølgelig noe som må kjøres ut, forteller Palm.

– Massetransport til og fra området kan skje med vanlig diesel, og er således et unntak fra kravet om fossilfritt. Det er innenfor byggegjerdene kravet gjelder, sier Jon Terje Midtbø.

MYE FJELL: Hele 18 000 kubikkmeter med fast fjell skal sprenges vekk på tomta. Allerede den første uka var de godt i gang med rensk og boring, og de hadde også skutt de første salvene. (Foto: Runar F. Daler).

Uviss videre utvikling

– Er det noen ulemper med disse miljøkravene?

– Det blir stadig mer krav til miljøet, og det er jo egentlig bare positivt. Vi har begynt å venne oss til det, og vi ser også at maskinleverandørene begynner å tilrettelegge for det, etter hvert som markedet etterspør miljøvennlige maskiner, sier Palm.

– Utfordringen foreløpig er at det er en betydelig forskjell i pris, både i innkjøp av elektriske maskiner og biodrivstoff, sammenlignet med tradisjonelle maskiner og fossilt drivstoff. Biodiesel koster seks kroner mer per liter enn vanlig fossil diesel. En stor gravemaskin bruker kanskje 30 liter i timen, så vi snakker ganske store summer. Til gjengjeld bruker nye maskiner litt mindre drivstoff. Når det gjelder elektriske maskiner, kan en litt stor graver gjerne gå i seks timer på én lading før den må lades på nytt. Men på en jobb som dette, med konstant lasting av fjellmasser, så vil man gå tom lenge før dagen er omme, forteller han.

– Hvordan utviklingen blir videre, vet vi jo ennå ikke. Blir det kun elektriske maskiner etter hvert, eller blir det kun biodrivstoff? Stort sett alle nye maskiner kan jo bruke 100 prosent biodiesel nå, såkalt HVO 100. Det er strengt tatt nesten ikke noe utslipp igjen på nye maskiner og nytt utstyr, avslutter prosjektleder Palm.