Første pukkverk-maskin med batteridrift

Et pukkverk trenger mange maskiner. Trenger hver av dem sin egen dieselmotor? – Nei, mener Per Fredheim. Dette er Norges første pukkverkmaskin som går – delvis – på batteri.

SPYDEBERG: Se på bildemontasjen over. Begge bildene viser en en Keestrack S5e stacker, til flytting av masser fra produksjon til lager.

Den til venstre er en konvensjonell maskin, med en innebygget liten diesemotor som driver beltene til flytting.

Annonse

Den til høyre er siste versjon av samme maskin. Eksosrøret er vekk. Det samme er dieselmotoren. I stedet har maskinen en elektromotor og batteripakke til å drive beltene under flytting.

Arbeider på strøm

Stackeren går i begge versjoner på strøm i arbeidsfase. Den strømmen kommer fra nettet, en generator eller fra en annen Keestrack-maskin.

Men den trenger likevel egne krefter til å flytte seg rundt på beltene. Til nå har det foregått med en Deutz dieselmotor. Fra nå kan de som kjøper den lange stackeren velge mellom Deutz-dieselen eller en batteripakke.

Med sistnevnte har maskinen strøm nok til en time eller to med belting. Mer enn nok til å komme seg i posisjon. Vel på plass får den strømmen sin fra en annen kilde. Samtidig lades batteriet, sånn at det er klart til neste flytting.

Mindre vedlikehold

HYBRID: Per Fredheim med den viktigste kontakten i Keestracks hybridsystem. Den gjør det mulig at én maskin leverer energi til en annen.

AVDUKER: Mye god symbolikk i at den nye, batteridrevne stackeren avdukes med Brøyt-en Per Fredheim trådte sine barnevernesko i. (Alle foto: Jørn Søderholm)

– Det er egentlig ingen driftsmessig grunn til at en sånn maskin skal ha en egen innebygget dieselmotor. Men den trenger å flytte på seg. En time eller med belting krever ikke særlig stor batteripakke. Batteridrift krever også mindre vedlikehold enn dieseldrift, sier Per Fredheim.

Den batteridrevne stackeren er et nytt skritt i Keestracks utvikling mot hybridisering, elektrifisering og effektivisering av drivlinjer. For eksempel:

  • Avløftbare motorpakker, der motor kan plasseres unna den støvende produksjonen.
  • Flere maskiner kan få energi fra én motor.
  • Drift av flere maskiner i en produksjon med energi fra egen motor, en større generator eller nettstrøm.

Knusedagene gikk digitalt

Fredheim Maskin AS inviterte i slutten av oktober til det årlige knuse- og kundetreffet Oktoberdager.

(fredheim_…-4) EFFEKTIVT: Motoren t.v. leverer energi til både knuseren og sorteringsverket.

Årets versjon av det etterhvert tradisjonsrike treffet ble temmelig annerledes enn tidligere, av årsaker vi alle kjenner til. Derfor ble årets arrangement en kombinasjon av digital og fysisk, der folk kunne være gjennom en app og videooverføringer i ulike former.

– Antall fysisk besøkende var i overkant av 150 personer. Det er noe ned, sammenlignet med tidligere år. Men når de digitale messedeltakerne regnes med har vi hatt totalt flere «besøkende» enn tidligere år, sier Fredheim.

Om det er én grunn til at folk besøker Fredheims høsttreff, så er det muligheten til å se utstyr i arbeid. Som vanlig satset Fredheim Maskin tungt på det – bokstavelig talt. Nærmere bestemt 2500 tonn tungt, fordelt på 65 forskjellige maskiner fra alle Fredheims merker.

Handletur fra Kirkenes

Besøkende kom som vanlig fra hele landet, med sterkt oppmøte fra Sørlandet, Rogaland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Aller lengst borte fra kom et par karer på handletur fra Sundquist AS i Kirkenes.

– Vi er godt fornøyd med både oppmøte og maskinsalg. Batteristackeren ble solgt to timer etter avdukingen, sammen med flaggskipknuseren H6e, sier Fredheim.

Neste maskin fra Keestrack som kommer med batteri blir et sikteverk. Det skulle ikke forundre om vi snakker avduking i Spydeberg i oktober 2021…