Bygger autonome tipptrucker for Romarheim på Vestlandet

Steer AS – Gjermundshaug Gruppens selskap for fjernstyrte maskiner – har landet sin første store eksterne kontrakt. Skal utvikle teknologi til tre autonome tipptrucker i et steinbrudd på Vestlandet. Tipptruckene skal kontrolleres fra hjullasteren.

EIKEFET, BERGEN: – Et kjempeløft og en milepæl for Steer. Med dette går vi et langt skritt videre på det som startet med fjernstyrte maskiner for rydding av skytefeltet på Hjerkinn i 2009.

Det sier daglig leder Pål Ligård i Steer AS. Selskapet eies av entreprenørkonsernet Gjermundshaug, og har i årevis drevet med teknologi for fjernstyrte og selvkjørende maskiner.

Annonse

Nå har selskapet undertegnet en kontrakt med Romarheim Entreprenør AS, og skal levere teknologien som skal til for å gjøre tre tipptrucker i et steinbrudd autonomt selvkjørende.

Styreleder Ketil Solvik Olsen i Steer AS sier seg i en pressemelding godt fornøyd med at selskapet nå får tatt sin teknologi i bruk hos en kunde som befinner seg midt i den bransjen selskapet ønsker å nå ut til.

Fra sikkerhet til kostnader

Prosjektet sammen med Romarheim Entreprenør AS er et betydelig skritt for Steer AS. Tidligere har løsninger med fjernstyrte anleggsmaskiner primært blitt brukt til prosjekter hvor det har vært hensiktsmessig av sikkerhetshensyn, som ved rydding av skytefelt og arbeider i rasutsatte og farlige områder.

I prosjektet med Romarheim på Vestlandet handler det derimot om å utnytte teknologien for å oppnå en mer kostnadseffektiv og rasjonell drift.

Eikefet pukkverk.

Romarheim driver et steinbrudd på Eikefet ved Osterfjorden, nord for Bergen. Det lastes opp stein på tipptrucker, som kjører en mer eller mindre fast rute og tipper steinen i en utsprengt sjakt i fjellet.

Her går steinen rett ned i et knuseverk. Derfra fraktes knuste steinmasser med båt videre ut på det norske og internasjonale markedet.

– Det er snakk om relativt repetitivt arbeid. Dette er et veldig fint førsteprosjekt for å teste ut vår autonome løsning. Ikke minst fordi Romarheim er en framoverlent kunde som er med på dette som et utviklingsprosjekt. Her får vi utføre produktutvikling gjennom et konkret prosjekt over tid, sier Njål Arne Gjermundshaug i Steer AS.

Fire maskiner kjøres av én person

Tanken er at føreren av hjullasteren som laster stein på tipptruckene også skal kontrollere de tre truckene, via et nettbrett i hytta på hjullasteren.

Romarheim driver i Eikefet pukkverk på oppdrag fra DC Aggregates. Tipptruckene skal kontrolleres av hjullasterføreren.

Modell for utvikling av autonom kjøring

– I starten vil det nok sitte førere også i truckene. Om ikke for å kjøre, så for å overvåke at teknologien funger som den skal, sier Gjermundshaug.

Prosjektet skal settes i gang «på vårparten». Foreløpig driver Steer med testkjøring med miniatyrmodeller utendørs ved kontorlokalene i Oslo.

– For å teste at teknologien fungerer som den skal og innfrir de kravene vi har til presisjon, robusthet og oppetid, forklarer Njål Arne Gjermundshaug i en pressemelding.

Realiserer en idé

For Romarheim handler dette om å få realisert en idé de hadde allerede før selskapet ble etablert i 2011.

– Vår tanke har vært at det må være mulig å effektivisere det med massetransport ved bruk av enkle og gode løsninger for å automatisere en del prosesser, forteller Kåre Romarheim i pressemeldingen fra Steer AS.

Han mener det vil være mulig å ta ut en gevinst på regularitet, fjerne slitsomme og ensformige arbeidsoppgaver og samtidig redusere risikoen for skader.

– Vi har også tro på at dette over tid vil øke regulariteten og redusere drifts og vedlikeholdskostnadene på utstyret, sier han.

Etter en tidligere pressemelding fra Steer om fjernstyringsteknologien tok Romarheim kontakt med Steer. Derfra var veien til et samarbeid om å utvikle en løsning kort.

Spesielt fordi Romarheim hadde et aktuelt prosjekt. De driver steinbruddet på oppdrag fra DC Eikefet Aggregates AS, eid av DC Industrial. Også de tente på ideen.

– Vi tenkte at dette kan være et spennende pilotprosjekt. Så lenge vår kunde også ville være med og tilrettelegge fordi de er nysgjerrige på tiltak som kan styrke regularitet og HMS, blir dette ekstra spennende. Vi tenker litt som Pippi Langstrømpe: Dette har vi aldri gjort før, så det klarer vi helt sikkert, sier Romarheim i pressemeldingen.

Marked: Hele verden

– Nå har vi på plass vår første autonome leveranse i et marked der vi ser et stort potensiale på verdensbasis, sier Pål Ligård.

I kjølvannet av merkbart økende interesse for Steers teknologi er selskapet godt i gang med ansettelser og organisasjonsutviklingen. Ingeniørstaben utvides, og Steer har fått to millioner kroner i innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge for å utvikle teknologien videre. Både med tanke på det norske og internasjonale markedet.

– Vi tror det er et stort marked der ute. Ikke minst i Nord-Amerika og Australia, for å nevne to områder, sier styreleder Ketil Solvik Olsen i Steer AS.

Koronaåret 2020 har forsinket den internasjonale satsingen noe for Steer. Blant annet er et potensielt prosjekt med en fjernstyrt hjullaster på et oljeraffineri i USA utsatt, men ikke skrinlagt. Steer sier i pressemeldingen at de stadig blir kontaktet av potensielle internasjonale kunder.

– Dette er jo ikke teknologi som bare kjøpes og blir sendt i posten. Det er løsninger som må integreres, og med sikkerhet i høysetet. Det fordrer at vi reiser ut og er på plass hos kunden. Sånn sett er vi satt litt tilbake på grunn av korona-situasjonen. Samtidig kan vi se på det litt som hell i uhell. Slik det er nå får vi jobbet intenst og godt på prosjektet med Romarheim, som er en seriøs, jordnær og skikkelig partner. En drømmepartner for oss. Dette kan bli en veldig god case som kommer oss begge to til gode. Det kan vise seg å bli en god investering for oss på sikt, sier Solvik Olsen.