BIM studenter rømte til søndagsskolen for prosjektarbeid

Korona medfører mange rare utfordringer. To fagskolestudenter i BIM Anlegg Infrastruktur flyttet inn i en lokal kirke for å jobbe med prosjektarbeid. Søndagsskolen var god å ha da Fagskolen stengte campus.

OSLO: Korona gir store utfordringer for de fleste. Ikke minst for studenter på landets fagskoler, høyskoler og universitet, der isolasjon og fjernundervisning har vært hverdagen for mange. Det blir ekstra utfordrende når det skal samarbeids om oppgaver og prosjekter.

Men noen studenter finner kreative løsninger.

Annonse

Egil Hægeland og Antoine Nicola Dib er studenter på Fagskolen i Oslos splitter nye studium BIM anlegg infrastruktur. De flyttet i høst inn i en kirke for å jobbe intenst med prosjektarbeid.

BIM anlegg og infrastruktur

– Nå har vi akkurat levert prosjektet! Dette har vært svært lærerikt, sier Egil og Antoine i denne artikkelen publisert av Fagskolen i Oslo.

Antoine Nicola Dib fokuserer for fullt.

De er begge studenter på BIM anlegg infrastruktur. To aktive og ivrige studenter smiler bredt i teams-ruta. Alle sitter jo på digitale flater nå i koronatiden. Men ikke Egil og Antoine.

– Vi sitter i lokalene til søndagsskolen! Du skjønner at vi ønsket å kunne jobbe sammen i dette prosjektet. Men av hensyn til korona kunne vi ikke sitte på campus, sier de i artikkelen.

Dermed ringte de presten i metodistkirken på Bjølsen.

Egil Hægeland (t.h.) og Antoine Nicola Dib.

– Jeg giftet meg der i sommer skjønner du, sier Egil og smiler bredt.

«Selvfølgelig!» sa presten. Dermed fikk gutta sitte i trygg meters avstand i et stort lokale.

Egil sykler hit og Antoine går. Altså alle forhåndsregler, men likevel en god mulighet til å kunne jobbe sammen i prosjektperioden. Læring handler mye om samarbeid og faglige diskusjoner.

Prosjektgruppa på Teams

– Vi har hatt en prosjektperiode på to uker. Hver morgen sitter vi i teams-møte med resten av prosjektgruppa for å planlegge dagen, diskutere løsninger, arbeidsoppgaver og videre progresjon. Vi jobber tverrfaglig mellom BIM installasjon, BIM konstruksjon og BIM anlegg infrastruktur. Verden i dag er tverrfaglig. Det er ingen som jobber isolert med kun eget fagfelt. Det handler om å lære å se muligheter på tvers av fag og skissere nye ideer og nye muligheter, sier Antoine.

Oppdraget i prosjektet? Utvikle bygg og utomhus på et sykehjem.

– Med den sammensatte kompetansen vi har er dette svært spennende da vi skal utvikle vår egen problemstilling og vår egen tilnærming til faglig utfoldelse. Vedkommende med elektrikerbakgrunn vil naturlig nok konsentrere seg om det elektriske, adgangshåndtering, sikkerhet og bruk av elektroniske systemer for effektivisering og forbedring. Andre spisser egen fordypning mot utomhus eller konstruksjon av veier og annen infrastruktur, sier Egil.

Visualisering av utearealer

Selv synes han det var svært lærerikt å jobbe med visualisering av utearealer for sykehjemmet. Med avanserte digitale verktøy kunne han visualisere hele området rundt for å kunne planlegge detaljer som påvirket prosjektet. Bygget fikk dermed et helt annet uttrykk, som gjør det enklere for andre faginstanser å se og vurdere nødvendige elementer og tiltak.

Antoine har jobbet med å modernisere tradisjonelle tegninger med avanserte BIM verktøy. Det gir et helt annet bilde og er en utfordrende prosess.

– Jeg fikk det ikke til slik jeg akkurat hadde forestilt meg. Men prosessen lærte meg å se nye muligheter og andre retninger. Det vil jeg forfølge videre, sier Antoine.

Nytt studium i BIM anlegg infrastruktur

BIM-teknikere med spesialiseringen innen anlegg infrastruktur er et nytt studium som startet i høst. Bakgrunnen var stort behov for denne kompetansen i bransjen.

Oppgaven på screenshot fra Twinmotion.

Oppgaven på screenshot fra Novapoint.

BIM står for Bygnings-Informasjons-Modellering. På dette ettårige heltidsstudiet for anlegg infrastruktur, lærer man både digital 3D modellering av infrastruktur og anleggskonstruksjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser.

Fagskolen Oslo mener å ha et av Norges beste fagmiljøer innenfor BIM.

– Hvorfor startet dere på dette studiet?

– Ganske tilfeldig, egentlig, jeg så en annonse på facebook. Hadde aldri hørt om fagskolen, sier Antoine.

Han er utdannet sivilingeniør, men har hatt utfordringer med å få jobb. Det har også Egil, som er utdannet maskiningeniør.

Maskiningeniør – savner praktisk erfaring

– Jeg kjente en student på BIM som anbefalte meg dette. Jeg har også tatt universitetsutdanning og er utdannet maskiningeniør. Men fikk ikke jobb. Dessuten visste jeg at BIM er bra. Jeg trengte digital kompetanse i avanserte programmer som bransjen benytter. Jeg mener det gir meg et konkurransefortrinn for meg i videre karriere, sier Egil.

Egil og Antoine er svært fornøyde studenter. Begge sier de savner å ha praktisk erfaring fra anlegg og byggegrop. De mener et studium som dette vil være helt topp for folk med fagbrev fra før og erfaring fra fagfeltet.

David Bakken er en av faglærerne på BIM og tidligere prosjektleder BIM anlegg infrastruktur.

– Vi har kommet godt i gang med det nye studiet og har fått inn en gjeng med meget engasjerte og interesserte studenter med god variasjon i fagbakgrunn fra yrkeslivet. Vi har lagt opp til mange spennende faser og temaer som vi skal innom frem mot sommeren 2021. Vi er sikre på at våre studenter kommer til å bli/være viktige bidragsytere for bedrifter som satser på BIM inn mot anlegg og infrastruktur fremover, sier David.

Etterspurt kunnskap

Steffen Hamborg er faglærer på studiet. Han er tidligere BIM-koordinator i Norconsult AS.

– Studiet BIM-anlegg infrastruktur dekker et behov i arbeidsmarkedet som lenge har vært etterspurt. Pågående og nye prosjekter med byggherrer som blant annet Bane NOR og Nye veier, setter høyere og strengere krav til prosjektering, utførelse og FDV. Mange av disse prosjektene er totalentrepriser. Det krever at bransjen utvider sitt tverrfaglige samarbeid mellom prosjekterende og utførende, øker bruk av teknologi gjennom digitalisering og bidrar til utvikling av bransjen, sier Steffen.

I høst har studentene fått en generell innføring i prosjekteringsverktøyet Novapoint, med fokus på modellering av byggegrop, grøft, veger, vann og avløp. Samtidig har studentene fått undervisning i teori om arbeidsrutiner og prosesser, slik som styringsdokumenter, tegninger og rapporter.