Tårnene på gamle Varoddbrua i Kristiansand rives

Statens vegvesen har siden juni i år, ved sin entreprenør PNC, arbeidet med riving av den gamle Varoddbrua. Brua er ei hengebru fra 1956, og lørdag 21. november starter forberedelser til nedtaking av det første av de to tårnene.
Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Anleggsmaskinen besøkte riveprosjektet i september. Les reportasje om det her.

Det er to tårn som skal fjernes. Tårnet på Søm-siden rager 71 meter over havflaten, mens tårnet på Varodden-siden er 57 meter høyt. Tårnet på Varodden-siden skal fjernes i fem deler, ved hjelp av kranskipet Uglen fra Grimstad, mens halve tårnet på Sømsiden skal fjernes av samme kranskip i to deler. Resten av tårnet på Sømsiden skal senere fjernes med maskiner fra land.

Annonse

Kranskipet er avhengig av gode værforhold. Skulle været bli for dårlig, blir trafikkomleggingen på E18 og løfteoperasjonen utsatt en uke.

Begrensninger for seilingsleden i Topdalsfjorden

For å ivareta sikkerheten ved nedtaking av tårn bes båtførere følge med på anvisninger fra entreprenørens vaktbåter i fjorden. Fritidsbåter skal holde minst 50 meters avstand til lektere og kranskip, og farten må reduseres til 5 knop ved passering under brua.

Redusert fremkommelighet på E18

Når de to øverste delene av tårnet på bysiden skal fjernes, kan det av sikkerhetshensyn ikke gå trafikk på den nye brua. E18 vil derfor bli lagt om slik at det blir toveistrafikk på brua fra 1994, det vil si at antall gjennomgående kjørefelt reduseres fra to til ett i hver kjøreretning. Denne trafikkomleggingen blir gjennomført i perioden fra lørdag kveld 21. november kl. 20.00 til mandag morgen 23. november kl. 05.30.

På grunn av reduksjon av antall kjørefelt må det forventes kø i begge kjøreretninger langs E18, og da spesielt søndag ettermiddag når det er mest trafikk.

Slik så Varoddbrua ut i september, da Anleggsmaskinen var på besøk. (Foto: Runar F. Daler).

Redusert fremkommelighet på lokale veier

Den midlertidige avkjøringen til Sømsveien fra vestgående E18 (omkjøringsveien) stenges fra og med starten av uke 48. Dette omfatter også gang- og sykkelveien under bruene og lokalveg Torsvikveien, opplyser Vegvesenet.

Årsaken til stengningen er nedtaking av hengebrutårn på Sømsiden og fjerning av resterende del av hengebrua over nevnte veier. Beboere i Torsvikveien vil få tilgang til sine eiendommer via samme alternative rute som ved tidligere stengninger. Det må påregnes en varighet på stengningen frem til midten av desember måned.

Konsekvenser for gående og syklende langs Sømsveien sør for Varoddbrua blir da at man må bruke dagens gang- og sykkelveg opp Torsvikkleiva, Vardåsveien, deretter videre via Haumyrheiveien og Nordheiveien.

Støyende arbeider

Tårndelene skal knuses på kai på Kongsgård. Dette utføres med maskiner, og kan bli støyende. I utgangspunktet skal disse arbeidene utføres på dagtid, men det kan også bli aktuelt å utføre noe på kveldstid.