Risikofylt reparasjon av ROPS-hytter

Førervern i anleggsmaskiner, av typen ROPS (Roll-Over Protective Structures), TOPS (Tip-Over Protective Structures) og FOPS (Falling-Object Protective Structures), er vel og bra. Men hva hvis en slik sikkerhetsstruktur må repareres? Hvordan sikrer man at maskinen etter en reparasjon fremdeles tilfredsstiller kravene til sikkerhet?

For at maskineiere og arbeidsgivere skal være sitt ansvar bevisst, har Maskingrossisternes Forening (MGF) utarbeidet et informasjonsskriv om reparasjon av sikkerhetsstrukturer på anleggsmaskiner.

Her skriver MGF blant annet: «Det er arbeidsgivers ansvar at maskinen etter reparasjon tilfredsstiller kravene til førervern som gjaldt på det tidspunktet maskinen ble produsert og satt i omsetning. Det vil si at ansvaret for sikkerheten er overført fra fabrikant til arbeidsgiver dersom man reparerer en sikkerhetsstruktur uten fabrikantens autorisasjon.»

Annonse

Les hele MGFs informasjonsskriv her.