LNS blir UE for Acciona på E6-prosjekt

LNS ser lyst på 2021. Fikk UE-tunnelkontrakt med Acciona på E6 Ranheim-Værnes. Skal bygge én og en halv tunnel.

– Vi er meget godt fornøyde med at denne kontrakten nå er signert. Dette er et prosjekt som passer LNS veldig godt. Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet etter nyttår. Med denne kontrakten er vi sikret en solid ordrereserve for det kommende året.

Det sier administrerende direktør Jonas Tetlie i LNS AS i en pressemelding fra det spanske entreprenørselskapet Acciona.

Annonse

Første UE på E6 Ranheim-Værnes

E6 Ranheim-Værnes skal gi bedre trafikkflyt nordover fra Trondheim, og kortere reisetid til Værnes.

Her blir det opplyst at selskapet har valgt LNS AS som underentreprenør for tunneler på E6 Ranheim Værnes. LNS AS blir dermed Accionas første store underentreprenør på prosjektet E6 Ranheim-Værnes, som er et av de største veiprosjektene i Trøndelagsregionen de siste årene.

Acciona har forpliktet seg til å inngå sterke partnerskap med norske selskaper. E6 Ranheim-Værnes bygges på oppdrag for Nye Veier. Arbeidet omfatter prosjektering og bygging av 23 km firefelts motorvei langs dagens E6-trasé, inkludert tre tunneler med doble løp.

Prosjektet har et budsjett på 5,2 milliarder kroner og skal ferdigstilles i 2025.
Byggearbeidet startet 1. september 2020. Oppgraderingen innebærer utvidelse av motorveien fra to til fire felt, og vil forbedre mobiliteten i den nordlige delen av Trøndelag fylke. I tillegg til forbedret trafikkflyt og sikkerhet, vil prosjektet redusere reisetiden med fem minutter.

Overføre kunnskap

– Vi i Acciona tar samfunnskontrakten vår på største alvor. Prosjektene våre skal og må skape så store positive ringvirkninger og verdier lokalt som mulig. Kunnskapen, erfaringene og ekspertisen vår skal overføres til partnerne vi jobber med, sier prosjektdirektør Jacobo Arnanz i Acciona Norge.

Fakta: E6 Ranheim-Værnes

  • 23 km lang E6 strekning mellom Ranheim og Værnes
  • Prosjektkostnad: 5,2 mrd. NOK ekskl. mva.
  • Hastighet: 110 km/t
  • Ferdigstillelse Ranheim-Reitan: 2023
  • Ferdigstillelse Reitan-Hommelvik: 2024
  • Ferdigstillelse av prosjektet: 2025
  • Totalentreprenør Acciona Construcion

I pressemeldingen opplyser Acciona at man valgte LNS AS som underentreprenør på grunn av deres omfattende erfaring med store samferdselsprosjekter i Norge.

Som underentreprenør vil LNS AS jobbe med Stavsjøtunnelen, som har en lengde på 1770 meter, og halvparten av Helltunnelen, som tilsvarer 1950 meter. Tunnelarbeidet vil foregå fra januar 2021 til sommeren 2022.

E6 Ranheim-Værnes blir det tredje store infrastrukturprosjektet Acciona gjennomfører siden selskapet etablerte seg i Norge i 2015. Man er nå i ferd med å ferdigstille TBM-prosjektet Follobanen, som knytter sammen Oslo og Ski med jernbane. I tillegg har selskapet nå startet arbeidet på Sandbukta – Moss – Såstad (SMS2A), som er et annet stort jernbaneprosjekt for Bane Nor.

– Partnerskap med lokale selskaper blir prioritert høyt i alle våre prosjekter, sier Acciona i pressemeldingen.