– Kjære Siv: Redd norske arbeidsplasser

Regjeringen vil kutte i veibudsjettet i 2021. Tomme ordrebøker truer arbeidsplasser. Nå ber en samlet bygge- og anleggsbransje Siv Jensen og Fremskrittspartiet om hjelp.

– På vegne av fastlands-Norges viktigste næring har vi en bønn om å rette fokus på det som betyr noe for norske arbeidsfolk: en jobb å gå til. En inntekt å leve av, for seg og sine.

Slik starter et brev lederne i organisasjoner i bygge- og anleggsbransjen har sendt Frp-leder Siv Jensen.

Annonse

Brevet er signert av lederne i Byggenæringens landsforbund (BNL), Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Arkitektbedriftene.

Prioritere arbeidsplasser i distrikter

Bygge- og anleggsbransjen ber innstendig om at norske arbeidsplasser i Norges største distriktsnæring prioriteres.

For første gang under Solberg-regjeringen foreslår regjeringen nå å kutte i vei-budsjettene. Både entreprenørene, arkitektene og rådgivende ingeniører har medlemsundersøkelser som viser at ordrebøkene snart er tomme.

– Samtidig har stat, kommuner og fylkeskommuner enorme etterslep på vei og vedlikehold. FrP kan nå berge mange arbeidsplasser i Norges største distriktsnæring ved å rette budsjettkravene mot mer jobb til norsk næringsliv, skriver de i brevet.

Fra taper til vinner

Mange i bransjen ble entusiastiske da FrP la frem sitt alternative budsjett. Vei gikk fra å være taperen i regjeringens budsjettforslag til å være vinner i Fremskrittspartiets.

FrP og Siv Jensen sitter i følge brevet med svaret på hvordan veibudsjettene kan styrkes og norske arbeidsplasser reddes. Nå frykter bransjen at det politiske spillet mellom regjeringen og FrP gir økt ledighet som FrP kan bidra til å forhindre.

– Siv Jensen og FrP har for vane å være veisektorens garantist om økte budsjetter. Medlemsundersøkelser fra alle deler av bransjen viser ordretørke. Det haster med at FRP får gjennomslag for sine veikrav og at vi får statsbudsjettet vedtatt, sier lederne i en samlet bygg- og anleggsbransje.

Økt ledighet

Gjennom koronakrisen er arbeidsledigheten økt. Mange bedrifter i næringen er svært bekymret for 2021. Samferdselsministeren har tross dette lagt fram kutt på 1,5 mrd. kroner i investeringene til riksvei.

– Dette rammer en bransje som allerede ser mørkt på fremtiden. Vi frykter at flere blir sendt fra jobb til ledighet, dersom ikke flertallet på Stortinget – med Fremskrittspartiet i spissen – nå tar ansvar, står det i brevet.