Hirth Himle 50 år og Miljøfyrtårn

50 årsjubilanten Hirth Himle Entreprenør AS på Voss fikk nylig utdelt Miljøfyrtårn-plaketten. – Mest en formalisering av det vi allerede gjør, sier Roald Himle.

VOSS: – Da er med stor glede og stoltheit at vi kan meddela at Hirth Himle Entreprenør AS no er ei Miljøfyrtårnbedrift. Heilt utan avvik, og i sjølve året vi har 50-års jubileum.

Det sier daglig leder Roald Himle i Hirth Himle Entreprenør AS.

Annonse

Han mener det er viktig for en entreprenørvirksomhet i sterk vekst å ta samfunnsansvar. Med Miljøfyrtårn-sertifisering er bedriften forpliktet til å hele tiden sette seg nye forbedringsmål, med klima og arbeidsmiljø solid integrert i interne rutiner.

Korona-seremoni

Plaketten ble i slutten av oktober tildelt av ordfører Hans-Erik Ringkjøb i Voss Herad. Det skjedde med en temmelig «korona-begrenset» seremoni på selskapets kontor på Voss Næringspark.

– Hvorfor er det bra for bedriften å få Miljøfyrtårn-sertifiseringen?

– Det er flere grunner. Krav fra stadig flere leverandører er en medvirkende årsak. En av eierne i bedriften er veldig opptatt av det. Den viktigste effekten av sertifiseringen er at vi får være med på å regne på flere jobber. Og større jobber. Der er det ofte et krav om enten ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er mest rettet mot det praktiske arbeidet ute og inne, sier Himle.

Formalisere praksis

– Utfordringer i sertifiseringsprosessen?

– Ikke mye. Det handlet mest om å formalisere det vi allerede gjør.

– Eksempel?

– Vi har for eksempel alltid kildesortert, både ute og inne på verkstedet. Det var svært få ting i sertifiseringsprosessen vi ikke allerede gjorde eller hadde på plass. Vi levde og utførte allerede stort sett i henhold til Miljøfyrtårn.

– Lærdom underveis?

– De største utfordringene var det kanskje vi selv som lagde. Vi skjøt litt høyt til å begynne med, og la litt mer arbeid i ting enn det trengte å være. Vi hadde kontroll på det allerede, humrer Himle.