Vei-suksessen på Fosen

På Fosen har regionale entreprenører bygget 28 mil veier for over tre milliarder kroner. Alt utført på tid og budsjett – eller bedre. Og uten én eneste alvorlig konflikt. Hvordan er det mulig? Se dronevideo av siste salve.

STEINSDALEN, FOSEN: – Det er som et ekteskap. Skal man få det til å funke, så må begge vise vilje til å få det til.

Nei, det er ikke sitt eget ekteskap Jon Sellæg refererer til. Det er veibygging.

Annonse

Eller mer presist: Samarbeidet mellom byggherre og entreprenør i veiprosjekter. Strengt tatt er de kloke ordene dekkende for de fleste former for samarbeid. Men her og nå gjelder det veibygging på Fosen, på kysten av Trøndelag

Den store Fosenvei-utbyggingen har foregått gjennom en årrekke, med mange ulike entreprenører og delt opp i enda flere kontrakter.

Utbyggingen er den rene solskinnshistorien, i en veibyggingsbransje der entreprenører og oppdragsgivere i andre deler av landet har kjempet lange kamper.

RØSTAD: F.v. Prosjektleder Jon Sellæg, daglig leder Terje Bekkevold, adm-leder Margit Vevassvik og anleggsleder Robin Mandal. (Foto: Jørn Søderholm)

RØYS: Salven har gått, og maskinene rykker inn for utlasting. Røstad Entreprenør AS bygger en av de siste parsellene i den store Fosenvegene-utbyggingen. (Foto: Jørn Søderholm)

SUKSESS: Utbyggingen Fosenvegene har gått på tid og budsjett – eller bedre. Og uten en eneste alvorlig konflikt. (Foto: Jørn Søderholm)

Vi som skriver i blader og på nett er ofte mer opptatt av konfliktene enn av det som går bra.

Fungerer godt

Her på Fosen gjør vi et unntak: Ingen konflkter å melde om. Kun et langvarig veibyggingssamarbeid mellom Statens vegvesen, Trøndelag fylke og entreprenører som rett og slett fungerer godt.

Eller som Jon Sælleg sier det på godt trøndersk:

– Det bare jamres om det som går dårlig. Her er mange millioner brukt i mange entrepriser. Alt gjennomført på budsjett og uten konflikter, så vidt jeg vet, sier han.

Sellæg er største eier, primus motor og daglig leder i Røstad Entreprenør AS i Verdal. Egentlig avtroppende daglig leder. I mai i år ble nemlig Terje Bekkevold ansatt som daglig leder i selskapet. Han kom da fra en stilling som planlegger hos NCC.

Bekkevold er utdannet stikningsingeniør, og har tidligere jobbet hos blant andre entreprenørselskapet Letnes og vært selger og konsulent på maskinstyring og programvare for masseberegning. Selv skal Sellæg fokusere på rollen som prosjektleder.

Avslutter i høst

Nå i høst avslutter Røstad Entreprenør AS et veiprosjekt som føyer seg inn i den positive historien på Fosen.

Prosjektet FV715 gjennom Steinsdalen ytterst på Fosenhalvøya startet opp høsten 2018.

Røstad vant anbudet i konkurranse med syv andre tilbydere. Arbeidene startet med opprinnelig 7,5 kilometer vei og en kontraktsverdi på 90 millioner kroner. Etter det har 6,5 kilometer vei kommet som tilleggsparseller, finansiert med penger frigjort som en direkte følge av problemfri framdrift.

NYANSATT: Terje Bekkevold er nylig ansatt som daglig leder i Røstad Entreprenør AS. (Foto: Jørn Søderholm)

HELHET: Siden 2004 har det blitt bygget og oppgradert 28 mil veier for over tre milliarder kroner på Fosen. (Foto: Jørn Søderholm)

– Få fram hvor mye ekstra byggherren har fått til. Her fikk de tilbud under det de forventet på hovedkontrakten. Arbeidet har gått bra, og alle rammer har blitt holdt. Penger «til overs» har blitt brukt til å ta med mellomparseller. Dette har foregått med en enkel prosjekteringsmodell, i samarbeid mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen, entreprenør og konsulent Sweco. Alle har vist sin beste vilje. Byggherre har vært veldig på, banen, vi har som entreprenør fått legge fram forslag til løsninger og Sweco har hatt en praktisk tilnærming fra sin side. Da har vi fått til kjappe løsninger som fungerer godt, sier Terje Bekkevold.

– Og deri ligger også mye andre kan lære?

Godt egnet

– Ja, det vil jeg si. Det er en modell man bør vurdere på en del strekninger. På større, helhetlige utbygginger er det nok vanskelig. Men desto bedre egnet på mindre utbedringer, sier Jon Sellæg.

På FV715 i Steinsdalen har også lokale beboere tatt del i det gode samarbeidsklimaet på Fosen. Man hører stadig kritiske bemerkninger om at veibygging og utbygging spiser landbruksareal.

Her i Steinsdalen er det motsatt: Her har overskuddsmasse fra veiprosjektet blitt brukt til å oppgradere brakkmark til drivbart landbruksareal.

– Vi har fylt opp i dalfører og lagt matjord på toppen. Det som var utmark har blitt til drivbar åker og eng. Vi er veldig glade for å ha vært med på å bygge opp nytt landbruksareal, sier Terje Bekkevold.

Vi besøkte anlegget rett før sommerferien. Da var Røstad Entreprenør AS i avslutningsfase på kontrakten. En del av det ble overlevert samme uke.

Koren Sprengningsservice var innom samme dag, og skjøt en av de siste salvene på prosjektet. Vi sendte vår reportasjedrone til værs like før salven gikk. Resultatet ser du på videoen over.

Deretter gjensto en del tilleggsarbeider, med 1. oktober satt som leveringsfrist.

Første arbeidsfellesskap

MASKINFØRERE: Robert Karlsen t.v. og Sverre Segtnan har flyttet til andre prosjekter, etter drøyt to år på Fosen. (Foto: Jørn Søderholm)

SUKSESS: Utbyggingen Fosenvegene har gått på tid og budsjett – eller bedre. Og uten en eneste alvorlig konflikt. (Foto: Jørn Søderholm)

LADET: Koblet og klar til skyting.

Nå i høst gjør Røstad Entreprenør de siste avsluttende arbeider i Steinsdalen. Samtidig har selskapet startet på en ny jobb, i arbeidsfellesskap med Odd Einar Kne AS fra Steinkjer.

Sammen har de fått en kontrakt på 115 millioner, på bygging av i underkant av fire kilometer ny vei fra Jåddåren til Østvik i Steinkjer kommune.

Det tilslaget fikk de to selskapene i en knallhard anbudskonkurranse med åtte andre tilbydere. Det er første gang de to selskapene går inn i en felles jobb med arbeidsfellesskap. De har opprettet et felles ANS-selskap for det prosjektet.

– Alminnelig god folkeskikk

– Her har vi kompetente byggeledere med nødvendig praktisk erfaring. Folk med respekt for andres kompetanse, som forstår at alle diskusjoner ikke løses ved finlese kontrakten. Her blir det utøvd alminnelig god folkeskikk!

FYR: Her settes en av de siste salvene på FV715 av. Om litt er hele den store Fosenvegene-utbyggingen ferdig. (Foto: Jørn Søderholm)

RYDDER: – Ei vanlig salve før mat, sier Joar Arne Sve (i midten). Han har hatt ansvaret for de fleste salvene i Steinsdalen. Sjekker røysa sammen med Gustav Melum t.v. og Oddmund Morken. (Foto: Jørn Søderholm)

RØYS: Salven har gått, og maskinene rykker inn for utlasting. Røstad Entreprenør AS bygger en av de siste parsellene i den store Fosenvegene-utbyggingen. (Foto: Jørn Søderholm)

Det sier Øystein Syltern er én av årsakene til at det har gått så bra på Fosen. Han er daglig leder i entreprenørselskapet Johs. J. Syltern AS.

Selskapet «bor» midt i utbyggingsområdet, med hovedkontor i Åfjord.

Løsningsorientert

Syltern har utført tre av delprosjektene i den store utbyggingen, med en samlet kontraktsverdi på rundt 200 millioner. Han bekrefter utsagnet om at hele utbyggingen har gått på tid og budsjett, uten konflikter.

– Det tjener både byggherre og entreprenørene til ære at prosjektet har gått uten konflikter. Årsaken er gode, løsningsorienterte holdninger på begge sider. Vi har en generell kultur i bransjen i Trøndelag. Vi løser oppgaver, vi kriger ikke. Ingen er så høye på seg selv at det blokkerer for saklig kommunikasjon, sier Syltern.

På budsjett og tid

– Fosenvegprosjektet har gått veldig fint. Alle prosjekter unntatt ett er bygget innenfor budsjett og før fastsatt tidsplan.

Det sier Knut Sundet, som har vært daglig leder for utbyggingsselskapet Fosenvegene AS.

KAFFE-KOMMUNIKATØREN: Daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene AS mener kaffekopper er undervudert som kommunikasjonsmiddel. Nå er han ferdig med jobben, og selskapet er vedtatt avviklet. (Foto: Fosenvegene)

HELHET: Siden 2004 har det blitt bygget og oppgradert 28 mil veier for over tre milliarder kroner på Fosen. (Foto: Jørn Søderholm)

Unntaket er FV 717 Sund – Braden. Det ble stoppet før utbygging som følge av nye sikkerhetskrav etter raset i Kattmarka i 2010.

– Etter at vi har omarbeidet planene og bruker ny teknologi er også dette prosjektet nå klart for utlysing, sier han.

– Ingen konflikter?

– Vi har selvfølgelig hatt noen mindre konflikter, men ingen som har medført stopp eller forsinkelser i prosjektene. Vår prosjektorganisasjon har vært særdeles dyktig med å finne løsninger både med grunneiere, anleggsutfordringer og nye løsninger. Vårt motto har vært «mere veg for pengene», sier han.

Ta entreprenører med på råd

Sundet mener prosjektorganisasjonen også har vært særdeles flinke med å ta entreprenørene med på råd for å finne gode og rasjonelle løsninger når utfordringene har dukket opp.

– Samlokalisering av vår byggeledelse ute på anleggene har vært en positiv opplevelse. Kort vei for beslutninger er en nøkkelfunksjon i utbyggingsprosjekter, sier han.

Byggestart for siste prosjekt i Indre Fosen blir i 2021. Prosjektet er gjennomført gjennom samarbeid mellom Fosenvegene AS, kommunene og fylkene. Det er bygget og oppgradert 280 kilometer veier for 3,1 milliarder kroner siden første oppstart i 2004. Prosjektet har bestått av 18 delprosjekter, fordelt på tre «pakker».

Steinsdalen er en del av den tredjepakken, som dekker FV014 og 715, fra Roan på kysten til Årgård i Namdalseid.

Ønske fra næringslivet

Bakgrunnen for prosjektet var et sterkt ønske fra næringslivet på Fosen om oppgradering av veinettet. Det ville sakke akterut om ikke noe ble gjort for å bedre veiene.

Oppdraget fra eierne var derfor å planlegge, bygge og utbedre veiene slik at bedriftene kunne få en bedre konkurransesituasjon og utviklingsmuligheter.

Fosenvegene AS har vært medlem i Vegforum Trøndelag, for å komme tettest mulig på nærings- og transportaktørene som bruker veien.

Utbyggingsorganisasjonen har hatt noen sentrale punkter hengende på veggen i hele perioden:

  • Ingen oppgaver er umulige
  • Samarbeid for å finne løsninger
  • Tenk utenfor boksen
  • Prøv å finne massebalanse i alle utbyggingsprosjekter
  • Kjør aldri stein på fylling dersom det finnes mulighet for breddeutvidelser av vei i nærheten, offentlige og private næringsarealer osv.

Kommunikasjon gjennom kaffekopper

Kaffekopper er undervurdert som kommunikasjonsmiddel i veiprosjekter, om vi skal tro sjefen i Fosenvegene.

– Vi har brukt mye tid på å informere alle som blir berørt av prosjektene, samt kommunene, politikerne, fagforeninger, interesseorganisasjoner, privatpersoner. Alle som har ønsket informasjon har blitt besøkt. Vi har utarbeidet masse informasjonsmateriell og brukt nettsiden aktivt. Men noe av det viktigste i hele prosjektet er alle de gode samtaler med aktørene. Og masse kaffekopper, sier han.

På generalforsamling sist juni ble Fosenvegene AS som selskap vedtatt avsluttet og nedlagt.