Skal selge Giant minilastere til landbruket

Hymax engasjert Akershus Traktor AS som forhandler. Skal få fart på Giant minilastere i landbruket.

– Akershus Traktor AS har salg og service i store deler av landet. Dette vil gi synergieffekter for begge selskapene, sier daglig leder Glenn Mellegaard i Hymax AS i en pressemelding.

Anledningen er at Hymax har signert en forhandleravtale med Akershus Traktor AS, for å få fart på salget av Giant til landbruket.

Annonse

Giant minilastere

(hymax_akershustraktor) KORONA-HANDSHAKE: Ole Hveem Akershus Traktor AS (til høyre) og Glenn Mellegaard i Hymax AS bekrefter samarbeidsavtalen med en «handshake á lá la Korona».

Hymax AS er importør av Giant 1-6 tonns minilastere, som blir produsert av selskapet Tobroco i Nederland.

Hymax har importert disse maskinene i 10 år og har lykkes godt med maskinene gjennom utleieselskaper og generelt i anleggsmarkedet. Men de har aldri fått skikkelig sving på salget mot lanbrukssegmentet.

DIESEL: Giant G2500-HD.

ELEKTRISK: Giant G2200-E

– Maskinene har en solid posisjon og er kjente som fleksible og svært pålitelige maskiner i både utleie- og anleggsmarkedet. Med et enormt utvalg av redskaper er de anvendelige til mange arbeidsoppgaver. Maskinene og mye av tilleggsutstyret er spesialberegnet for å løse oppgaver for de fleste kundegrupper. Inkludert landbruk. Akershus Traktor AS har en utbredt tilstedeværelse og stor kunnskap om bondens behov. Det har vært avgjørende for valg av samarbeidspartner, sier Mellegard.

Akershus Traktor

Akershus Traktor AS har pr i dag 15 avdelinger over det ganske land, som sysselsetter 135mennesker. De er forhandler av Valtra taktor i tillegg til en rekke andre produkter fra leverandører som Globus, Pøttinger, Kuhn, Kesla og Holms med flere.

Avtalen omhandler et stort antall maskiner. Partene forventer at uttaket av maskiner til landbruk har vel så stort potensialet som anleggsmarkedet på litt sikt.

– Giant maskinene vil være et positivt tilskudd til eksisterende produkt portefølje. De blir med på å gjøre oss enda mer attraktiv for vår kunder, sier daglig leder Ole Hveem i Akershus Traktor AS.

Både Hveem og Mellegard har stor tro på maskinene, og mener det nye samarbeidet skal gi en vinn-vinn-situasjon med gode synergieffekter for begge selskaper.

– Det vil til syvende og sist gagne de som velger å investere i disse flotte maskinene, uttaler de to sjefene i pressemeldingen.