Nasta-eier kjøper svensk Hitachi-forhandler

Nasta-gruppen utvider. Kjøper opp den svenske Hitachi-importøren Delvator AB. Nasta AS blir dermed søsterselskap med sin svenske kollega.

– Delvator AB blir del av Nasta-gruppen.

Det opplyser administrerende direktør Tom Johansen i Nasta AS i enn pressemelding.

Annonse

6. oktober ble det signert en avtale mellom svenske Delcea AB og norske Sørenco AS, der sistnevnte overtar alle aksjene i Delvator AB med virkning fra oktober 2020.

Hitachi i Sverige

Delvator AB importerer, markedsfører, selger og utfører service på anleggsmaskiner fra Hitachi Construction Machinery i Sverige.

Bedriften har 40 egne ansatte, og et landsdekkende nettverk av servicepartnere. Selskapet omsatte siste avsluttede regnskapsår for 336 millioner kroner.

Sørenco AS eier – blant annet – Nasta AS (med datterselskapet Kiesel Norge AS) og Nasta Utleie AS. Nasta AS importerer Hitachi anleggsmaskiner til Norge på linje med Delvator AB i Sverige, samt maskiner og utstyr fra andre produsenter.

Nasta-gruppen omsatte i 2019 for 1,25 milliarder kroner.

SIGNERT: På grunn av smittesituasjonen i Skåne på avtaletidspunktet måtte selve signeringen av avtalen foregå digitalt. Fra venstre adminstrerende Tom Johansen i Nasta AS, tidligere eier Christer Arvidson og hans datter Lotta Lundquist på skjerm. Til høyre Fredrik Røed og Finn Erik Røed i Sørenco AS, som etter oppkjøpet eier både Nasta AS og Delvator AB.

Stor respekt

– Delvator AB har vært en god Hitachikollega for Nasta i mer enn 20 år. Med bra resultater og fornøyde kunder nyter selskapet, deres eiere og ansatte stor respekt blant Hitachiforhandlerne i Europa. Når Delvator AB nå blir en del av Nasta-gruppen vil vi bestrebe oss på å videreføre den gode jobben som er gjort i Sverige over mange år, sier administrerende direktør Tom Johansen i Nasta.

Han sier seg spesielt fornøyd med at samtlige ansatte blir med på ferden videre.

– Vår erfaring er at motiverte ansatte gir det beste grunnlaget for sunn drift. Fornøyde ansatte som sørger for den beste kundebehandlingen vil sikre at Delvator fortsetter sin gode utvikling på veien mot høyere markedsandeler. Jeg har en god følelse, sier Johansen.

Stolt

Svenskene er ikke mindre fornøyd med at nordmennene overtar. Christer Arvidson er avtroppende administrerende direktør eier av Delvator AB, helt siden virksomheten ble etablert i 1986.

– Vi er stolte av at Delvator AB har utviklet seg til å bli en betydningsfull aktør i det svenske markedet for anleggsmaskiner. Engasjerte og dyktige medarbeidere har gjennom hele perioden sørget for sunn vekst, god kontroll og fornøyde kunder. Hitachi har vært et godt agentur for Delvator AB. Et tusentall anleggsmaskiner er solgt siden Delvator startet med import av Hitachi i 1996. Veksten har vært spesielt bra de siste årene. Det forventes en videre vekst i markedet for anleggsmaskiner i Sverige, sier Arvidson.

Til neste generasjon

Han og familien velger å selge på grunn av et generasjonsskifte. Da mener han det er betryggende at en bunnsolid og anerkjent aktør som Nasta-gruppen overtar stafettpinnen.

– Nasta har lykkes godt i Norge, og deler Delvator sitt mål om å levere de beste kundeløsningene. Nastas och Delvators samlede ressurser vil være et godt fundament for en framgangsrik utvikling av Hitachiagenturet i Norge og Sverige. Vi er sikre på at eierskiftet vil være til beste for firmaet, våre ansatte og for mange fornøyde Hitachi-eiere, sier Arvidson.