Fransk entreprenør skal bygge E18 Langangen-Rugtvedt

Nye Veier har valgt å gå videre med det franske entreprenørselskapet EIFFAGE Génie Civil til konkretiseringsfasen for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E18 Langangen-Rugtvedt.

– Med EIFFAGE har vi fått en kompetent og solid entreprenør med bred internasjonal erfaring fra relevante prosjekter. Sammen med sine rådgivere har entreprenørselskapet levert det beste tilbudet i konkurransen, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

– De har tilbudt svært erfarne nøkkelpersoner til prosjektet med lang internasjonal erfaring fra store infrastrukturprosjekter. Det er gledelig at de har svart svært bra på hvordan de skal utføre HMS-arbeidet i prosjektet. Her utmerket de seg med inngående kunnskap og erfaringer, sier hun.

Annonse

Krevende prosjekt

Strekningen E18 Langangen-Rugtvedt er om lag 17 km lang, og utbyggingen har en kontraktsverdi på ca. 4,9 milliarder kroner (eks. mva.). Det er et komplekst prosjekt med blant annet store brukonstruksjoner og tunneler. Prosjektet inkluderer bygging av det nye Grenlandsbrua. Det er til tider store utfordringer med trafikkavviklingen gjennom Porsgrunn, ikke minst i forbindelse med ferieavviklingen om sommeren.

– EIFFAGE har gjennom sitt tilbud vist at de har satt seg svært godt inn i prosjektet, og forstår utfordringene som ligger i dette krevende prosjektet. Nå ser vi frem til en god konkretiseringsfase som, dersom det går som det skal, ender opp med kontraktsignering i desember, sier utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier.

– Når den nye firefelts veien med 110 km/t fra Langangen til Rugtvedt etter planen åpner i 2025, har Nye Veier realisert i underkant av 60 km sikker trafikksikker ny E18. Den nye veien gir større bo- og arbeidsmarked, reduserer reisetiden, forbedrer fremkommeligheten og legger til rette for fortsatt god vekst og utvikling i Grenlandsregionen, sier han.

Dette er hele strekningen den franske entreprenøren EIFFAGE Génie Civil skal bygge. (Illustrasjon: Nye Veier).

Tre delparseller

På rådgiversiden har EIFFAGE med seg AFRY og Greisch. Prosjektet blir Nye Veiers første som skal CEEQUAL-sertifiseres for «Whole Project Award», med krav til oppnåelse om nivå «Good».

Konkretiseringsfasen mellom Nye Veier og EIFFAGE og deres rådgivere starter opp i november og avsluttes etter planen med kontraktsignering i desember.

Det foreligger godkjent reguleringsplan for deler av prosjektet. Utbyggingen av E18 Langangen-Rugtvedt består av tre delparseller. Delparsellene E18 Langangen-Lanner og E18 Kjørholt-Rugtvedt er byggeklare. Her skal entreprenøren prosjektere før byggestart. På delparsellen E18 Lanner-Kjørholt skal EIFFAGE og Nye Veier inn i en samhandlingsfase for å optimalisere prosjektet og utarbeide detaljreguleringer for nye kryssløsninger og kryssing av Skjelsvikdalen.